Kunnskapsdiagram

Tilstand

Behandlingsform

Klikk i det hvite feltet i midten for å komme tilbake

Nyeste publiserte sider

Publisert

Oppsummert om ADHD

ADHD kjennetegnes av uoppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Disse symptomene kan arte seg forskjellig i ulike aldre. For å kunne karakteriseres som en forstyrrelse, må symptomene være klart avvikende i forhold til hva som er vanlig for barnets eller ungdommens alder og utviklingsnivå. Symptomene må dessuten ha vart over tid, vært til stede i flere sammenhenger og ha hatt negativ innvirkning på sosiale, skolemessige eller yrkesmessige aktiviteter. Andre helsemessige eller psykiske vansker som bedre kan forklare slike symptomer må også ha blitt utelukket.
Publisert

Omtale av forskningen på spiseforstyrrelser

Her finner du oppsummert forskning om effekter av ulike behandlingsformer og forebyggingstiltak for barn og unge med ulike former for spiseforstyrrelse. Forebyggingstiltakene er både universelle (for barn og unge uten forstyrrelse), selektive (for barn og unge i risiko for å utvikle en spiseforstyrrelse) og indikerte (for barn og unge med symptomer på spiseforstyrrelse). Omtalen er under fagfellevurdering
Publisert

Oppsummert om spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelse er en samlebetegnelse for en gruppe lidelser med symptomer som handler om forholdet til mat, kropp og vekt. Lidelsene har som fellestrekk at forholdet til mat og næringsinntak er forstyrret og en unormal spiseatferd skaper vansker for daglig fungering.