Om oss

  • Redaksjonen består av spesialister på kunnskapsoppsummeringer, forskere og fagfolk med interesse for fagfeltet barn og unges psykiske helse.


  • Har du forslag, innspill, eller ønsker å bidra til Håndboka vil vi gjerne høre fra deg. Kontakt oss på epost: ingrid.borren@r-bup.no


Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send