Om redaksjonen

Redaksjonen består av:

 • Karianne Hammerstrøm Nilsen, seniorrådgiver RBUP Øst og Sør (redaktør)
 • Ingrid Borren, forsker RBUP Øst og Sør (assisterende redaktør)
 • Brynhildur Axelsdottir, seniorrådgiver RBUP Øst og Sør (nettredaktør)
 • Kristine Horseng Ludvigsen, rådgiver/prosjektleder RBUP Øst og Sør (redaksjonsmedlem) 
 • Håkon Winje, rådgiver RBUP Øst og Sør  og redaktør for  IN SUM
 • Mari Elvsåshagen, seniorkonsulent RBUP Øst og Sør (redaksjonsmedlem)

Redaksjonsrådet består av: 

 • John Kjøbli, seksjonsleder RBUP Øst og Sør
 • Inger Hodne, seksjonsleder RBUP Øst og Sør
 

Våre bidragsytere (fagforfattere): 

 • Om familieterapi og foreldreveiledning: Gina Hægland, studieleder for familieterapi ved RBUP Øst og Sør 
 • Om fysisk aktivitet: Eva Denison, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet
 • Om oppmerksomt nærvær: Ingeborg Egebjerg, studieleder ved RBUP Øst og Sør 
 • Om intersubjektiv terapi: Heidi Brautaset, studieleder ved RBUP Øst og Sør 
 • Om psykodynamisk terapi: Fredrik Cappelen, Psykologspesialist, Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Om krav til koding i Norsk pasientregister: Gunhild Rognstad, seniorrådgiver ved Direktoratet for e-helse 
 • Om diagnosenes begrensinger: Andreas Høstmælingen, tidligere politisk rådgiver stiftelsen Pilar som omfatter RBUP, RVTS Øst og RVTS Sør
 • Om utredning overordnet: Hege Kornør, Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet
 • Om utredning komplekse tilstander: Jan Ivar Ernø, psykologspesialist, Sanja Panjkovic, overlege og Nadina Peters, psykologspesialist, OUS, (Klinikk for psykisk helse og avhengighet) Barneseksjonen for psykisk helse, enhet A.
 • Tilstandskapittel om ADHD: Geir Øgrim, psykologspesialist PhD ved Sykehuset Østfold
 • Tilstandskapittelet om bipolar lidelse: Torunn Stene Nøvik, overlege BUP-klinikk, St. Olavs hospital/ førsteamanuensis RKBU, Institutt for psykisk helse, NTNU.
 • Tilstandskapittel om psykose: Kjersti Karlsen, psykologspesialist med klinisk fordypning barn og ungdom ved BUPA, Vestre Viken
 • Tilstandskapittel om tvangslidelser: Bernhard Weidle, spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri, dr. med. og overlege ved BUP, St. Olavs Hospital / RKBU Midt-Norge
 • Tilstandskapittelet om angst: Arild Bjørndal, tidligere direktør for stiftelsen som omfatter RBUP, RVTS Øst og RVTS Sør og Anne Mari Sund, professor og barne- og ungdomspsykiater og overlege ved BUP, St. Olavs Hospital / RKBU Midt-Norge, NTNU
 • Tilstandskapittelet om depresjon: Arild Bjørndal, tidligere direktør for stiftelsen som omfatter RBUP, RVTS Øst og RVTS Sør og Anne Mari Sund, professor og barne- og ungdomspsykiater og overlege ved BUP, St. Olavs Hospital / RKBU Midt-Norge, NTNU
 • Tilstandskapittelet om selvskading og selvmordsatferd: Ingeborg Lunde, psykologspesialist ved RVTS Øst
 • Tilstandskapittelet om selvskading og selvmordsatferd: Siri Toven, psykologspesialist ved RVTS Øst
 • Tilstandskapittelet om traumerelaterte lidelser: Mari Bræin, spesialrådgiver, RVTS Øst 
 • Tilstandskapittelet om funksjonsnedsettelse og psykisk helse: Ingeborg B. Lidal, overlege TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus
 • Tilstandskapittelet om spiseforstyrrelser: Dorthe Fuglenes, overlege BUPA seksjon for akutt spiseforstyrrelser, Vestre Viken HF.
 • Tilstandskapittelet om risikoatferd:
 
 

Våre fagfeller: 

 • Rune Tvedte, studieleder ved RBUP Øst og Sør / klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie BUPA Vestre Viken HF
 • Gro Skjennum, teamleder, klinisk barnevernspedagog / spesialpedagog BUPA Vestre Viken HF
 • Andrea Melø, psykologspesialist / familie- og BET terapeut BUPA Vestre Viken HF
 • Evy Søberg, klinisk spesialist i vernepleie / familieterapeut BUPA Vestre Viken HF
 • Eivind Liljedahl Hagen, psykologspesialist / BET terapeut BUPA Vestre Viken HF
 • Gry Fjæstad, klinisk barnevernspedagog / familieterapeut BUPA Vestre Viken HF
 • Ronny Sokki, spesialpedagog / familieterapeut BUPA Vestre Viken HF
 • Gro Janne Wergeland, forsker II ved RKBU Vest
 • Marianne Villabø, forsker AHUS, UiO
 • Nadina Peters, psykologspesialist, OUS, (Klinikk for psykisk helse og avhengighet) Barneseksjonen for psykisk helse, enhet A.
 • Robert Valderhaug, førsteamanuensis, RKBU Midt-Norge, NTNU
 • Ole Andreassen, professor II, Senter for psykoseforskning
 • Børge Mathiassen, psykologspesialist/førsteamanuensis, RKBU Nord, UiT
 • Berit Skretting Solberg, stipendiat / barne- og ungdomspsykiater, Institutt for biomedisin, UiB
 • Lars Wichstrøm, professor, Institutt for psykologi, NTNU
 • Johan Siqveland, spesialrådgiver, RVTS Øst
 • Bjarne Hansen, psykologspesialist, Det psykologiske fakultet, UiB
 • Marianne Halvorsen, psykologspesialist, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Bjarne Husum Øverland, psykolog, Oslo Universitetssykehus HF
 • Vita Gunnerød, psykolog, BUP Drammen
 • Trine Vik Lagerberg, seksjonsleder, Seksjon for psykoseforskning,Oslo universitetssykehus HF 
 • Tormod Rimehaug, førsteamanuensis, RKBU Midt-Norge, NTNU
 • Sanja Panjkovic, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, RBUP Øst og Sør

Les mer om våre arbeidsmetoder her! 

 

01.02.2022  

iStock_000010800470XLarge
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send