Oppsummert forskning

Her finner du en oversikt over innholdet i håndboka. Vi formidler oppsummert forskning om effekt av ulike behandlingstiltak for et utvalg tilstandsgrupper og for behandlingsformer overordnet sett. Håndboka er under kontinuerlig utvikling og nye kapitler blir lagt til fortløpende. Forskningen formidlet her representerer det siste innen oppsummert forskning og er gjengitt etter internasjonale standarder for god kvalitet innen kunnskapsoppsummering.

 • Nødvendig helsehjelp innebærer både utredning og behandling. Alle polikliniske pasienter i psykisk helsevern skal utredes for aktuell problematikk, og der det er hensiktsmessig, skal også deres ressurser kartlegges. Her finner du mer overordnet stoff relevant for utredning av psykiske vansker hos barn og unge. Utredning for spesifikke tilstander er omtalt under hvert tilstandskapittel.


 • Dette kapitlet omtaler ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser, og formidler oppsummert forskning om alle behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unge med en slik tilstand.


 • Dette kapitlet omtaler angstlidelser, og formidler oppsummert forskning om alle behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unge med en slik tilstand.


 • Dette kapitlet omtaler bipolar lidelse, og formidler oppsummert forskning om alle behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unge med en slik tilstand.


 • Dette kapitlet omtaler depresjon, og formidler oppsummert forskning om alle behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unge med en slik tilstand.


 • Dette kapitlet omtaler psykiske vansker hos barn og unge med medfødt eller tidlig ervervet varig funksjons­nedsettelse.


 • Dette kapitlet omtaler psykoselidelser, og formidler oppsummert forskning om alle behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unge med en slik tilstand.


 • Dette kapitlet omtaler tiltak for unge med sammensatt risikoatferd og formidler oppsummert forskning om alle behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unge med en slik tilstand.


 • Dette kapitlet omtaler selvskading, selvmordsatferd og gjennomførte selvmord, og formidler oppsummert forskning om alle behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unge som sliter med slik problematikk, herunder forebyggende tiltak.


 • Dette kapitlet formidler oppsummert forskning om tiltak relevant for psykiske vansker hos sped- og småbarn, herunder forebyggende tiltak rettet mot familier med kjente risikofaktorer og begynnende vansker.


 • Dette kapittelet omtaler spiseforstyrrelser, og formidler oppsummert forskning om alle behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unge som sliter med slik problematikk. Forebygging er også omtalt.


 • Dette kapitlet omtaler traumerelaterte tilstander, og formidler oppsummert forskning om alle behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unge som sliter med slik problematikk.


 • Dette kapitlet omtaler tvangslidelser, og formidler oppsummert forskning om alle behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unge diagnostisert med en slik tilstand.


 • Dette kapitlet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på e-helsetiltak som nettbasert psykologisk terapi, der tiltakene enten er brukt forebyggende eller for barn med ulike psykiske vansker.


 • Dette kapitlet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på familieterapi og foreldreveiledning, enten brukt forebyggende eller for barn med ulike psykiske vansker.


 • Dette kapitlet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på fysisk aktivitet brukt både som forebyggende og helsefremmende tiltak, og også i behandling av barn med ulike psykiske vansker.


 • Dette kapitlet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi for barn og unge med ulike psykiske vansker.


 • Dette kapittelet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på leketerapi for barn med ulike psykiske vansker.


 • Dette kapitlet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på tiltak som har til hensikt å bedre lese-og skriveferdigheter for å fremme psykisk helse og atferdsendring hos barn og unge.


 • Dette kapitlet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på likemannstiltak som selvhjelpsgrupper i behandling av barn og unge med ulike psykiske vansker.


 • Dette kapitlet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på metoder basert på oppmerksomt nærvær brukt som forebyggende og helsefremmende tiltak, og for behandling av barn med ulike psykiske vansker.


 • Dette kapitlet gir en kortfattet omtale av oppsummert forskning på psykodynamisk terapi for barn og unge med ulike psykiske vansker.


Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send