Tilstandsgruppe: ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser

Oversiktstabell: Hva virker ved ADHD?

Her finner du korte beskrivelser av effekt av ulike behandlingsformer for barn og unge diagnostisert med ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser. I tabellen på denne siden finner du en oversikt over behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning. Beskrivelse av hver behandlingsform samt GRADE-vurderinger er å finne i undermenyene til venstre.

Tiltak for ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser del 1

Tiltak for ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelse del 2