Tilstandsgruppe: ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser

Dokumentasjonsgrunnlag ADHD

Inkluderte oversikter for ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser (hovedkapittel)

Ekskluderte oversikter del 1

Ekskluderte oversikter del 2

Inkluderte oversikter for utfyllende kapitler ADHD