Tilstandsgruppe: ADHD og andre hyperkinetiske forstyrrelser

GRADE-tabeller ADHD

Psykoedukasjon sammenliknet med venteliste eller vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge mellom 5 og 18 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Psykoedukasjon
Sammenligning: Venteliste eller vanlig oppfølging
Basert på: NICE 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Totale lærerbedømte ADHD-symptomer - Oppfølgingstid 11 uker etter behandling - Målt med children symptom inventory skala 0-27
Studier (antall personer)
1 studie (14 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -5,14 (95 % KI -11,17 til 0,89)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -2: veldig høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Totale lærerbedømte ADHD-symptomer - Oppfølgingstid 7 uker etter behandling - Målt med children symptom inventory skala 0-27
Studier (antall personer)
1 studie (14 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -4,86 (95 % KI -10,49 til 0,77)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -2: veldig høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet - Oppfølgingstid 7 uker etter behandling - Målt med children symptom inventory skala 0-27
Studier (antall personer)
1 studie (14 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -2,43 (95 % KI -5,4 til 0,54)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -2: veldig høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet - Oppfølgingstid 11 uker etter behandling - Målt med children symptom inventory skala 0-27
Studier (antall personer)
1 studie (14 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -2,00 (95 % KI -5,43 til 1,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -2: veldig høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet - Oppfølgingstid 6 uker etter behandling - Målt med CPRS skala 0-27
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,45 (95 % KI -0,61 til 3,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -2: veldig høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet og impulsivitet - Oppfølgingstid 6 uker etter behandling - Målt med CPRS skala 0-27
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,65 (95 % KI -0,46 til 3,76)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -2: veldig høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet og impulsivitet - Oppfølgingstid 7 uker etter behandling - Målt med Children symptom inventory skala 0-27
Studier (antall personer)
1 studie (14 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,43 (95 % KI -5,66 til 0,8)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -2: veldig høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet og impulsivitet - Oppfølgingstid 11 uker etter behandling - Målt med Children symptom inventory skala 0-27
Studier (antall personer)
1 studie (14 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -3,14 (95 % KI -6,46 til 0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -2: veldig høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt funksjon og atferd - Oppfølgingstid 6 uker etter behandling - Målt med SDQ skala 0-40
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,04 (95 % KI 2,09 til 4,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 3. Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt funksjon og atferd - Oppfølgingstid 6 uker etter behandling - Målt med SDQ skala 0-40
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 3,30 (95 % KI 1,1 til 5,5)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 3. Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt funksjon og atferd - Oppfølgingstid 6 måneder etter behandling - Målt med SDQ skala 0-40
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,22 (95 % KI -4,39 til 1,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 3. Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt funksjon og atferd - Oppfølgingstid 6 måneder etter behandling - Målt med SDQ skala 0-40
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,32 (95 % KI -3,71 til 3,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 3. Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
-

Psykoedukasjon gitt i tillegg til kombinasjonsbehandling av medikamenter sammenliknet med kombinasjonsbehandling av medikamenter og ikke-spesifikk støtteterapi

Foreldretrening sammenliknet med ingen foreldretrening (barn i skolealder)

Foreldretrening sammenliknet med ingen foreldretrening (førskolebarn)

Foreldre/familietrening gitt som tillegg til atomoksetin sammenliknet med atomoksetin

Foreldre/familietrening gitt som tillegg til stimulerende medikamenter sammenliknet med stimulerende medikamenter

Foreldre/familietrening gitt i tillegg til metylfenidat sammenliknet med metylfenidat og ikke-spesifikk støtteterapi

Psykososiale tiltak samtidig med medikamentell behandling sammenliknet med medikamentell behandling alene

Kombinasjonsbehandling av foreldre / familietrening og atomoksetin sammenliknet med placebo / vanlig oppfølging

Foreldre/familietrening gitt i tillegg til kombinert medikamentell behandling sammenliknet med kombinert medikamentell behandling del 1

Foreldre/familietrening gitt i tillegg til kombinert medikamentell behandling sammenliknet med kombinert medikamentell behandling del 2

Kombinert foreldre/familietrening og medikamentell behandling sammenliknet med placebo / vanlig oppfølging

Sosial ferdighetstrening sammenliknet med ingen ferdighetstrening eller venteliste/kontroll (del 1)

Sosial ferdighetstrening sammenliknet med ingen ferdighetstrening eller venteliste/kontroll (del 2)

Sosial ferdighetstrening sammenliknet med ingen ferdighetstrening eller venteliste / kontroll (del 3)

Tiltak for organisatoriske ferdigheter sammenliknet med venteliste eller vanlig oppfølging (barn 5-17 år)

Tiltak for å bedre søvn gitt i tillegg til kombinert medikamentell behandling sammenliknet med kombinert medikamentell behandling

Jevnaldrendebaserte tiltak sammenliknet med medisiner, vanlig oppfølging, venteliste eller ingen behandling

Ikke-spesifikk støtteterapi gitt i tillegg til metylfenidat (stimulerende medisiner) sammenliknet med metylfenidat

PC-basert kognitiv trening sammenliknet med placebo eller annen oppfølging

Kognitiv trening og fysisk aktivitet sammenliknet med venteliste eller vanlig oppfølging

Oppmerksomhet/hukommelse/kognitiv trening sammenliknet med venteliste eller vanlig oppfølging del 1

Oppmerksomhet/hukommelse/kognitiv trening sammenliknet med venteliste eller vanlig oppfølging del 2

Oppmerksomhet/hukommelse/kognitiv trening sammenliknet med venteliste eller vanlig oppfølging del 3

Oppmerksomhets-, hukommelses- og kognitiv trening gitt i tillegg til atferdstrening for foreldre sammenliknet med oppmerksomhets-, hukommelses- og kognitiv trening gitt alene

Oppmerksomhets-, hukommelses- og kognitiv trening gitt i tillegg til stimulerende medisiner sammenliknet med stimulerende medisiner

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med ingen terapi eller enklere oppfølging

Kognitiv atferdsterapi/Dialektisk atferdsterapi sammenliknet med ikke-spesifikk støtteterapi

Kognitiv atferdsterapi gitt i tillegg til kombinasjonsbehandling av medikamenter sammenliknet med kombinasjonsbehandling av medikamenter

Nevrofeedback sammenliknet med placebo eller vanlig oppfølging

Nevrofeedback gitt i tillegg til langtidsvirkende metylfenidat sammenliknet med metylfenidat del 1

Nevrofeedback gitt i tillegg til langtidsvirkende metylfenidat sammenliknet med metylfenidat del 2

Nevrofeedback gitt i tillegg til kombinasjonsbehandling av medikamenter sammenliknet med kombinasjonsbehandling av medikamenter

Nevrofeedback gitt i tillegg til stimulerende medisiner sammenliknet med oppmerksomhets-, hukommelse-, kognitiv trening og stimulerende medisiner

Musikk sammenliknet med stillhet

Fysisk aktivitet sammenliknet med vanlig aktivitet

Massasjeterapi sammenliknet med venteliste

Massasjeterapi kombinert med sensorisk integrasjon sammenliknet med sensorisk integrasjon alene

Massasjeterapi sammenliknet med metylfenidat

Alle typer meditasjonsbaserte tiltak sammenliknet med ingen eller annen oppfølging

Avslapning sammenliknet med venteliste eller behandling som vanlig

Oppmerksomt nærvær og organiseringsferdigheter

Skolebaserte tiltak sammenliknet med ingen eller vanlig oppfølging

Coaching sammenliknet med vanlig oppfølging

Skolefritidsordning sammenliknet med annen eller ingen oppfølging

Sukker (sukrose) i kostholdet sammenliknet med aspartam

Tilskudd av flerumettede fettsyrer sammenliknet med placebo

Kosthold tilsatt ekstra fargestoffer sammenliknet med vanlig kosthold

Eliminasjonsdiett (kosthold uten kjente allergener) sammenliknet med ikke tilpasset kosthold/vanlig praksis

Tilskudd av jern sammenliknet med vanlig inntak av jern

Vitamin D sammenliknet med ingen tiltak eller placebo

Langtidsvirkende sammenliknet med korttidsvirkende metylfenidat del 1

Langtidsvirkende sammenliknet med korttidsvirkende metylfenidat del 2

Metylfenidat sammenliknet med atomoksetin

Metylfenidat gitt som tilleggsbehandling til klonidin sammenliknet med klonidin

Metylfenidat sammenliknet med fysisk aktivitet

Langtidsvirkende metylfenidat sammenliknet med nevrofeedback del 1

Langtidsvirkende metylfenidat sammenliknet med nevrofeedback del 2

Medikamentell behandling sammenliknet med foreldre/familietrening

Stimulerende medikamenter/ noradrenalinreopptakshemmere gitt i tillegg til foreldre/ familietrening sammenliknet med foreldre/familietrening

Metylfenidat gitt som tilleggsbehandling til nevrofeedback sammenliknet med nevrofeedback del 1

Metylfenidat gitt som tilleggsbehandling til nevrofeedback sammenliknet med nevrofeedback del 2