Tilstandsgruppe: depresjon

Oversiktstabell: Hva virker ved depresjon?

I dette kapittelet finner du korte beskrivelser av effekter av ulike behandlingsformer for barn og unge med depresjon. I tabellen på denne siden finner du en oversikt over alle behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning. Beskrivelse av hver behandlingsform samt GRADE-vurderinger er å finne i undermenyene til venstre.

Forebygging og behandling av depresjon del 1

Forebygging og behandling av depresjon del 2