Tilstandsgruppe: depresjon

Oversiktstabell: Hva virker ved depresjon?

I dette kapittelet finner du korte beskrivelser av effekt av ulike behandlingsformer for barn og unge med depresjon. I tabellen på denne siden finner du en oversikt over alle behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning. Beskrivelse av hver behandlingsform samt GRADE-vurderinger er å finne i undermenyene til venstre.

Tiltak for tidlig inn, moderat og alvorlig depresjon

Kunnskapsgrunnlaget omfatter:
Barn og unge med moderat til alvorlig depresjon

Kunnskapsgrunnlaget omfatter ikke:
Pasienter med andre psykiske lidelser enn depresjon, samt tiltak for voksne

Forebyggingsprogrammer

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Alle forebyggingsprogrammer, både universelle og for barn som er i risiko for å utvikle depresjon sammenliknet med annen behandling
Antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
GRADE (symptomer)
Lav
Lav
Andre anbefalinger
Se også
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Psykoedukasjon

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Psykoedukasjon sammenliknet med vanlig oppfølging/undervisning
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge: beskriver behovet for god informasjon og familieinvolvering

Kognitiv atferdsterapi

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging
Antatt nytte
Fordelaktig og med få eller ingen kjente bivirkninger
GRADE (symptomer)
Middels
Middels
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.

Interpersonlig terapi

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Interpersonlig terapi sammenliknet med kognitiv atferdsterapi
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.
Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Interpersonlig terapi sammenliknet med vanlig oppfølging
Antatt nytte
Fordelaktig og med få eller ingen kjente bivirkninger
GRADE (symptomer)
Lav
Lav
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.

Dialektisk atferdsterapi

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Dialektisk atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging
Antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
GRADE (symptomer)
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.

Atferdsaktivering

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Atferdsaktivering sammenliknet med vanlig oppfølging
Antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
GRADE (symptomer)
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.

Psykodynamisk terapi

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Psykodynamisk terapi sammenliknet med systemisk familieterapi
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Familieinvolvering er tilrådd som en del av behandlingsløpet i psykisk helsevern.

Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge

Familieterapi

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Systemisk familieterapi sammenliknet med individuell eller annen terapi
Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Tilknytningsbasert familieterapi sammenliknet med vanlig oppfølging
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Familieinvolvering er tilrådd som en del av behandlingsløpet i psykisk helsevern Helsedirektoratet.

Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge

Oppmerksomt nærvær

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Oppmerksomt nærvær sammenliknet med vanlig oppfølging
Antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
GRADE (symptomer)
Lav
Lav
Andre anbefalinger
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.

Terapeutiske spill

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Terapeutiske spill sammenliknet med vanlig oppfølging
Antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
GRADE (symptomer)
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.

Kunstterapi

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Danseterapi sammenliknet med ingen oppfølging
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.
Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Musikkterapi sammenliknet med kognitiv atferdsterapi
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.

Fysisk aktivitet

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Fysisk aktivitet sammenliknet med vanlig oppfølging
Antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
GRADE (symptomer)
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Nasjonale anbefalinger er at barn og unge bør være i variert fysisk aktivitet minst 60 minutter hver dag, noe som også er vektlagt i

Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene

Kosthold

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Omega-3 sammenlignet med Placebo
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Se også
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.

Medikamentell behandling

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Psykologisk behandling sammenliknet med medikamentell behandling (SSRI)
Antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
GRADE (symptomer)
Lav
Lav
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Vurdering Helsedirektoratet: Psykoterapi bør være førstevalg ved depressive symptomer hos barn og unge. Dersom det er aktuelt med antidepressiva, skal dette gis ved tett oppfølging og parallelt med psykoterapi.

Bruk av antidepressiva hos barn og unge

Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Kombinasjonsterapi sammenliknet med psykologisk behandling|Kombinert
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Vurdering Helsedirektoratet: Psykoterapi bør være førstevalg ved depressive symptomer hos barn og unge. Dersom det er aktuelt med antidepressiva, skal dette gis ved tett oppfølging og parallelt med psykoterapi. 

Bruk av antidepressiva hos barn og unge

Se også: Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Behandlingsresistent og alvorlig depresjon: kombinasjonsbehandling sammenliknet med psykologisk behandling alene
Antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
GRADE (symptomer)
Lav
Lav
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Vurdering Helsedirektoratet: Psykoterapi bør være førstevalg ved depressive symptomer hos barn og unge. Dersom det er aktuelt med antidepressiva, skal dette gis ved tett oppfølging og parallelt med psykoterapi. 

Bruk av antidepressiva hos barn og unge

Se også: Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet

Elektrokonvulsiv behandling (ECT)

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Behandlingsresistent og alvorlig depresjon: Elektrokonvulsiv behandling sammenliknet med ingen ECT
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Gitt det mangelfulle kunnskapsgrunnlaget, de potensielle skadelige effektene på kognitive funksjoner, samt regler om informert samtykke til behandling, gjør at ECT ikke kan brukes hos barn eller unge under 16 år.

Nasjonal faglig retningslinje om bruk av elektrokonvulsiv behandling ‐ ECT

Transkraniell magentisk stimulering (rTMS)

Tiltak
Antatt nytte
GRADE (symptomer)
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Behandlingsresistent og alvorlig depresjon: Transkraniell magentisk stimulering sammenliknet med ingen rTMS
Antatt nytte
Usikkert
GRADE (symptomer)
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

ECT anbefales over rTMS for voksne i Norge. Gitt det mangelfulle kunnskapsgrunnlaget, de potensielle skadelige effektene på kognitive funksjoner, samt regler om informert samtykke til behandling, gjør at ECT ikke kan brukes hos barn eller unge under 16 år.

Nasjonal faglig retningslinje om bruk av elektrokonvulsiv behandling ‐ ECT