Tilstandsgruppe: depresjon

GRADE-tabeller depresjon

Alle forebyggingsprogrammer sammenliknet med venteliste eller annen oppfølging

Psykologiske forebyggingsprogrammer for å forebygge depresjon hos barn og unge i risikogruppen sammenliknet med annen behandling del 1

Psykologiske forebyggingsprogrammer for å forebygge depresjon hos barn og unge i risikogruppen sammenliknet med annen behandling del 2

Psykologiske forebyggingsprogrammer sammenliknet med vanlig oppfølging

Psykologiske forebyggingsprogrammer sammenliknet med ingen oppfølging

Universelle psykologiske forebyggingsprogrammer for å forebygge depresjon sammenliknet med annen behandling del 1

Universelle psykologiske forebyggingsprogrammer for å forebygge depresjon sammenliknet med annen behandling del 2

Psykoedukasjon sammenliknet med vanlig oppfølging

Psykologisk terapi sammenliknet med vanlig behandling

Psykologisk terapi sammenliknet med venteliste

Psykologisk terapi sammenliknet med annen behandling

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Kognitiv atferdsterapi i tillegg til vanlig oppfølging sammenliknet med vanlig oppfølging del 1.

Kognitiv atferdsterapi i tillegg til vanlig oppfølging sammenliknet med vanlig oppfølging del 2.

Modifisert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med medikamentell behandling

Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) sammenliknet med vanlig oppfølging

Interpersonlig terapi sammenliknet med vanlig, aktiv eller ingen oppfølging

Interpersonlig terapi sammenliknet med kognitiv atferdsterapi

Familiebasert interpersonlig terapi sammenliknet med aktiv oppfølging

Dialektisk atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Atferdsaktivering sammenliknet med vanlig oppfølging

Psykodynamisk terapi sammenliknet med systemisk familieterapi

Kortvarig psykoanalytisk terapi sammenliknet med annen behandling

Familieterapi sammenliknet med pilleplacebo

Familieterapi sammenliknet med annen behandling

Systemisk familieterapi sammenliknet med individuell eller annen terapi

Foreldre-barn interaksjonsterapi (PCIT) sammenliknet med annen behandling

Tilknytningsbasert familieterapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Oppmerksomt nærvær sammenliknet med vanlig oppfølging

Terapeutiske spill sammenliknet med vanlig oppfølging

Danseterapi sammenliknet med ingen oppfølging

Musikkterapi sammenliknet med kognitiv atferdsterapi

Fysisk aktivitet sammenliknet med ingen eller vanlig oppfølging

E-helsetiltak (basert på spiritualitet) sammenliknet med venteliste

Omega-3 sammenliknet med Placebo

Tilskudd av omega-3 sammenliknet med annen behandling

Kombinasjonsbehandling sammenliknet med psykologisk behandling

Kombinasjonsbehandling (psykoterapi og medisiner) sammenliknet med psykologisk behandling del 1.

Kombinasjonsbehandling (psykoterapi og medisiner) sammenliknet med psykologisk behandling del 2.

Kombinasjonsbehandling (psykoterapi og medisiner) sammenliknet med medikamentell behandling del 1.

Kombinasjonsbehandling (psykoterapi og medisiner) sammenliknet med medikamentell behandling del 2.

Medikamentell behandling sammenliknet med psykologisk behandling

Alvorlig eller behandlingsresistent depresjon: Elektrokonvulsiv behandling (ECT)

Alvorlig depresjon: transkraniell magentisk stimulering (rTMS) sammenliknet med placebo eller ingen sammenlikning

Behandlingsresistent depresjon: Kombinasjonsbehandling sammenliknet med psykologisk behandling