Tilstandsgruppe: depresjon

Dokumentasjonsgrunnlag depresjon

Her finner du en oversikt over de inkluderte systematiske oversiktene, disse er sortert alfabetisk og etter dato for inklusjon.

Inkluderte oversikter for depresjon (hovedkapittel)

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Aalbers 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil august 2016
Tiltak
Musikkterapi
Populasjon
Personer i alle aldre med symptomer på depresjon (herunder barn og ungdommer)
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Bailey 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil september 2016
Tiltak
Fysisk aktivitet
Populasjon
Barn og unge mellom 12 og 25 år diagnostisert med depresjon eller vurdert som å ha subterskel symptomer på depresjon
Ekskludert
Personer med en annen psykisk lidelse som primærdiagnose
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Cook 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil august 2014
Tiltak
Dialektisk atferdsterapi
Populasjon
Barn og unge med symptomer på depresjon og selvskade med en snittalder på 9 til 16 år
Ekskludert
Studier som ikke målte depresjon eller selvskadende atferd
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Dalsbø 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil september 2016
Tiltak
Kombinasjonsbehandling (antidepressiva + psykoterapi)
Populasjon
Barn og unge mellom 11 og 18 år diagnostisert med moderat eller alvorlig depresjon
Ekskludert
Type
Oversikt over systematiske oversikter
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Donaldson 2014
Søkedato
Artikler publisert fra 1985 opptil februar 2013
Tiltak
rTMS
Populasjon
Barn og unge mellom 7 og 18 år diagnostisert med alvorlig eller behandlingsresistent depresjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Fleming 2014
Søkedato
Artikler publisert fra 1990 opptil februar 2013
Tiltak
Terapeutiske spill
Populasjon
Barn og unge mellom 9 og 25 år med depresjonsdiagnose eller vurdert som å ha subterskel symptomer på depresjon (hvorav noen også hadde andre psykiske vansker)
Ekskludert
Spill som fokuserte på andre aspekter ved helse (som fysisk aktivitet)
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Jones 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil januar 2017
Tiltak
Psykoedukasjon
Populasjon
Barn og unge mellom 12 og 18 år diagnostisert med depresjon eller vurdert som å ha subterskel symptomer på depresjon
Ekskludert
Enkle undervisningstiltak som bruk av brosjyrer, samt pasienter med andre hoveddiagnoser
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Meekums 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil oktober 2014
Tiltak
Danseterapi
Populasjon
Barn og voksne diagnostisert med depresjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Pu 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil mai 2016
Tiltak
Interpersonlig terapi
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 18 år diagnostisert med depresjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Socialstyrelsen 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil mars 2016
Tiltak
Alle
Populasjon
Barn og voksne diagnostisert med depresjon
Ekskludert
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Tindall 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil august 2015
Tiltak
Atferdsaktivering
Populasjon
Barn og unge mellom 9 og 18 år diagnostisert med depresjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Hetrick 2016
Søkedato
Artikler publisert før september 2015
Tiltak
Forebyggende psykologisk eller opplærende tiltak: kognitiv atferdsterapi og inter-personlig sammenliknet med ingen eller annen behandling
Populasjon
Barn og unge mellom fem og 19 år (uten depressiv lidelse)
Ekskludert
Deltakere med en psykisk eller somatisk ldielse
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
01.11.19
Kommentar
ID
Loechner 2018
Søkedato
Februar 2017
Tiltak
Alle forebyggingsprogrammer
Populasjon
Barn (6-18 år) av foreldre med depresjonsdiagnose
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
01.11.19
Kommentar
ID
Ssegonja 2019
Søkedato
Artikler publisert mellom 1.9.2014 og 28.2.2019
Tiltak
Gruppebaserte CBT-forebyggingsprogrammer
Populasjon
Barn og ungdom 12-19 år i risiko
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
01.11.19
Kommentar
ID
Chi 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil april 2018
Tiltak
Mindfulness-programmer sammenlignet med ingen behandling, TAU, standard medikamentell behandling
Populasjon
Ungdom og unge voksne mellom 12 og 25 år med klinisk depresiv diagnose
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
-
Søkedato i Håndboka
19.11.19
Kommentar
ID
Zhang 2019
Søkedato
Artikler publisert opptil juli 2019
Tiltak
Omega-3
Populasjon
Barn mellom 6 og 12 år og ungdom mellom 13 og 18 år med depresjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
-
Søkedato i Håndboka
19.11.19
Kommentar
ID
Arora 2019
Søkedato
2017
Tiltak
Skolebaserte programmer (CBT, Mindfulness, Interpersonal therapy, Social Skills training, Psychoeducation, biblioteherapy, Family therapy, music therapy osv.)
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 21 år (skolealder i USA)
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
-
Søkedato i Håndboka
19.11.19
Kommentar
ID
Boylan 2019
Søkedato
Artikler publisert før 1. september 2017
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Ungdommer mellom 12 og 18 år med MDD (Major Depressive Disorder) og behandlingsresistent mot SSRI
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
-
Søkedato i Håndboka
19.11.19
Kommentar
ID
Duffy 2019
Søkedato
Artikler publisert opptil 17. november 2018
Tiltak
Interpersonlig terapi
Populasjon
Ungdommer mellom 12 og 20 år med depresjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
-
Søkedato i Håndboka
19.11.19
Kommentar
ID
Oud 2019
Søkedato
Artikler publisert før 4. september 2017
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og unge med subkliniske eller diagnose depresiv lidelse
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
-
Søkedato i Håndboka
19.11.19
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Oversikter til vurdering ved neste oppdatering

Inkluderte oversikter utfyllende kapitler depresjon