Flere kapitler kommer snart!

Flyvende barn

Håndboka er et levende oppslagsverk som overvåker ny oppsummert forskning om effekt av behandlingsformer og andre tiltak relevant for barn og unges psykiske helse.

Innhold i publiserte kapitler vil oppdateres to ganger i året. Nye kapitler er også under utarbeidelse. I løpet av høsten 2018 er følgende nytt innhold forventet publisert:

- Utredning, forebygging og behandling av traumetilstander

- Utredning og behandling av sped- og småbarn

- Utredning, forebygging og behandling av selvskade- og selvmordsatferd

Er det andre temaer du er spesielt interessert i, kontakt gjerne redaksjonen på epost for mer informasjon, Vi er også på utkikk etter nye fagforfattere, blant annet for to nye tilstandskapitler på autisme og anferdsforstyrrelser. Disse er planlagt ferdigstilt i løpet av 2019.

 

24.10.2019  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send