Tilstandsgruppe: tvangslidelser

Oversiktstabell: Hva virker ved tvangslidelser?

I dette kapittelet finner du korte beskrivelser av effekt av ulike behandlingsformer for barn og unge med tvangslidelser. I tabellen på denne siden finner du en oversikt over alle behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning. Beskrivelse av hver behandlingsform samt GRADE-vurderinger er å finne i undermenyene til venstre.

Tiltak for tvangslidelser

Kunnskapsgrunnlaget omfatter:
Barn og unge under 18 år diagnostisert med en tvangslidelse

Kunnskapsgrunnlaget omfatter ikke:
Voksne, barn med andre psykiske lidelser eller andre fysiske funksjonshemninger

Kognitiv atferdsterapi

Tiltak
Antatt nytte
GRADE
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Mild OCD: kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging
Tiltak
Antatt nytte
GRADE
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med ingen oppfølging
Tiltak
Antatt nytte
GRADE
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Intensiv kognitiv atferdsterapi sammenliknet med standard kognitiv atferdsterapi
Tiltak
Antatt nytte
GRADE
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Gruppebasert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med individuell terapi
Tiltak
Antatt nytte
GRADE
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Tredjebølge kognitiv atferdsterapi sammenliknet med standard kognitiv atferdsterapi
Tiltak
Antatt nytte
GRADE
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Behandlingsresistent tvangslidelse: effekter av oppfølgende kognitiv atferdsterapi
Tiltak
Antatt nytte
GRADE
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Nettbasert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med venteliste eller familiebasert kognitiv atferdsterapi
Antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
GRADE
Lav
Lav
Andre anbefalinger
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.

Familieterapi

Tiltak
Antatt nytte
GRADE
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Familieterapi sammenliknet med individuell terapi
Antatt nytte
Usikkert
GRADE
Svært lav
Svært lav
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge: beskriver behovet for god informasjon og familieinvolvering

Kosttilskudd

Tiltak
Antatt nytte
GRADE
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Ungdommer med trikotillomani (hårnappingslidelse): Melketistelekstrakt med antioksidantegenskaper (silymarin)
Antatt nytte
Liten eller ingen forskjell mellom behandlingsformene
GRADE
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
-

Medikamentell behandling

Tiltak
Antatt nytte
GRADE
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Antatt nytte
GRADE
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak
Antatt nytte
GRADE
Andre anbefalinger
Se også