Tilstandsgruppe: tvangslidelser

GRADE-tabeller tvangslidelser

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging eller venteliste

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med ingen behandling eller venteliste

Nettbasert kognitiv atferdsterapi (iCBT) sammenliknet med venteliste/ vanlig familiebasert KAT del 1

Nettbasert kognitiv atferdsterapi (iCBT) sammenliknet med venteliste/ vanlig familiebasert KAT del 2

Intensiv kognitiv atferdsterapi sammenliknet med standard kognitiv atferdsterapi

Tredjebølge kognitiv atferdsterapi sammenliknet med eksponering- og responsprevensjon (ERP)

Behandlingsresistent tvangslidelse: effekter av oppfølgende kognitive atferdsterapi

Familieterapi sammenliknet med individuell terapi

Melketistelelsktrakt med antioksidantegenskaper (silymarin) sammenliknet med placebo

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med kombinasjonsbehandling

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med medikamentell behandling

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med medikamentell behandling (supplerende med flere utfall)

Seponering ved 16 uker sammenliknet med fortsatt medikamentell behandling