Tilstandsgruppe: tvangslidelser

GRADE-tabeller tvangslidelser

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med ingen behandling eller venteliste

Populasjon: Barn og unge med primær diagnose tvangslidelse (OCD)
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Ingen behandling eller venteliste
Basert på: Uhre 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer av OCD målt med CY-BOCS ved endt behandling
Studier (antall personer)
10 studier (701 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -8,51 (95% KI -10,84 til -6,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet
Utfall
Alvorlige uønskede effekter (fotnote 6) ved endt behandling
Studier (antall personer)
3 studier (275 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
7 per 1,000
Effektestimater
2 per 1000 RR 0,33 (95 % KI 0,01 til 7,96)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (bredt konfidensintervall) 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Funksjon self-rapportert målt med COIS-C ved endt behandling
Studier (antall personer)
4 studier (250 pasienter)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,90 (95% KI -1,19 til -0,62)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Funksjon foreldrerapportert målt med COIS-P ved endt behandling
Studier (antall personer)
5 studier (377 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,68 (95% KI -1,12 til -0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Livskvalitet (QoL) målt med MANSA ved endt behandling
Studier (antall personer)
2 studier (223 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,39 (95% KI 0,02 til 0,77)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
3 studier (275 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
319 per 1,000
Effektestimater
338 per 1000 RR 1,06 (95 % KI 0,93 til 1,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere)
Utfall
Mangel på tilfriskning (remisjon)
Studier (antall personer)
7 studier (480 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
924 per 1,000
Effektestimater
462 per 1000 RR 0,50 (95 % KI 0,37 til 0,67)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av lav studiekvalitet 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet 5. Tilfriskning (remisjon) var vurdert på en ikke-standardisert måte

Nettbasert kognitiv atferdsterapi (iCBT) sammenliknet med venteliste/ vanlig familiebasert KAT del 1

Nettbasert kognitiv atferdsterapi (iCBT) sammenliknet med venteliste/ vanlig familiebasert KAT del 2

Intensiv kognitiv atferdsterapi sammenliknet med standard kognitiv atferdsterapi

Tredjebølge kognitiv atferdsterapi sammenliknet med eksponering- og responsprevensjon (ERP)

Behandlingsresistent tvangslidelse: effekter av oppfølgende kognitive atferdsterapi

Familieterapi sammenliknet med individuell terapi

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med kombinasjonsbehandling

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med medikamentell behandling

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med medikamentell behandling (supplerende med flere utfall)

Seponering ved 16 uker sammenliknet med fortsatt medikamentell behandling

RBUP-org-stor-helcrop

Kontaktinformasjon

RBUP Øst og Sør
Postboks 4623 Nydalen
0405 Oslo

 

Personvernerklæring
Informasjonskapsler (cookies)

Sitering og bruk av innhold

Håndbok for barn og unges psykiske helse er lisensiert etter "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License". Innholdet kan dermed arkiveres og distribueres fritt for alle slags formål på følgende vilkår: Korrekt referanse skal oppgis, ingen kommersiell bruk og ingen bearbeidelse av tekst eller innhold.
Creative Commons License

Om redaksjonen

Ansvarlig: Arild Bjørndal

Redaktør: Astrid Dahlgren

© All rights reserved RBUP 2018 Gå til Rbup.no