Tilstandsgruppe: tvangslidelser

Dokumentasjonsgrunnlag tvangslidelser

Inkluderte oversikter for tvangslidelser (hovedkapittel)

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Babiano Espinosa 2019
Søkedato
Artikler publisert inntil mars 2018
Tiltak
Nettbasert kognitiv atferdsterapi (iCBT)
Populasjon
barn og unge 4-18 år med primær dignose tvangslidelser (OCD)
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
11. 2019
Kommentar
ID
Jónsson 2015
Søkedato
Artikler publisert inntil mars 2014
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn, ungdom og voksne diagnostisert med en tvangslidelse (11 studier med voksne gj.snitt 27,63 til 40,6 og 6 studier med barn, gj.snitt 6 til 14,5 år)
Ekskludert
Studier der OCD ikke er hoveddiagnosen
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
13.04.18
Kommentar
ID
NICE 2005 (CG31)
Søkedato
Artikler publisert inntil februar 2014
Tiltak
Alle
Populasjon
Voksne, barn og unge diagnostisert med en tvangslidelse og dysmorfofobi
Ekskludert
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
13.04.18
Kommentar
ID
Sundhedsstyrelsen 2016
Søkedato
Artikler publisert inntil februar 2016
Tiltak
Alle
Populasjon
Voksne, barn og unge diagnostisert med en tvangslidelse
Ekskludert
Type
Retningslinje og Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
13.04.18
Kommentar
ID
Uhre 2019
Søkedato
Artikler publisert inntil november 2018
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og unge med primær diagnose tvangslidelser (OCD)
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
10.19
Kommentar
ID
Öst 2016
Søkedato
Artikler publisert inntil mars 2016
Tiltak
Psykologisk/kognitiv atferdsterapi og medikamentell behandling/SRI
Populasjon
Barn og ungdom, gjennomsnittsaldre mellom 5,8 og 15 år, diagnostisert med tvangslidelse
Ekskludert
Studier der tvangslidelse ikke er primærdiagnosen, og ungdom over 18 år
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
13.04.18
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Inkluderte oversikter utfyllende kapitler tvangslidelse