Tilstandsgruppe: tvangslidelser

Spesifikke symptomskalaer tvangslidelser

Akronym og fullt navn
Beskrivelse
Måleegenskaper
Tilgjengelighet
Akronym og fullt navn
CY-BOCS- Childrens Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale
Beskrivelse
Semistrukturert intervju med barn og ungdom 5-17 år, og deres foreldre, om symptomer på tvangslidelse (OCD)
Tilgjengelighet
Akronym og fullt navn
LOI-CV- Leyton Obsessional Inventory Child Version
Beskrivelse
Selvutfylt spørreskjema om symptomer på tvangslidelse (OCD) hos barn og ungdom
Tilgjengelighet