Mer om medikamentell behandling av tvangslidelse hos barn og unge

Dette kapittelet oppsummerer forskning om effekt av medikamentell behandling sammenliknet med placebo for barn og unge med tvangslidelser. Systematiske oversikter utført av Öst og kollegaer (1) (AMSTAR 8 av 11), Locher og kollegaer (2) (AMSTAR 7 av 11), Maneeton og kollegaer (3) (AMSTAR 7 av 11) og Kotapati og kollegaer (4) (AMSTAR 6 av 11) bidrar med relevant kunnskap.
 

Effekter av SSRI sammenliknet med placebo

Oversikten av Öst og kollegaer (1) inkluderte åtte studier om bruk av SSRI hos barn i alderen seks til 18 år med tvangslidelse. Medikamentene som ble benyttet var sertralin, fluoksetin, klomipramin og fluvoksamin.

Forfatterne konkluderer med en moderat effekt av SSRI sammenliknet med placebo (Hedges’ på 0,51). Varigheten av behandlingen var fra åtte til 20 uker. Det var i mange tilfeller uklart hvor lang oppfølgingstiden var i studiene, og det er høy eller uklar risiko for systematiske skjevheter i de inkluderte studiene.

Ved oppdatering av kapittelet i november 2020 ble tre nye systematiske oversikter som har sett på effekter av SSRI ved tvangslidelser identifisert (2,3,4). Locher og kollegaer (2017) inkluderte 8 studier på tvangslidelser hos barn og unge fra 11-13 år. Medikamentene som ble benyttet var fluoksetin, fluvoksamin, sertralin og paroksetin. Maneeton og kollegaer (2020) inkluderte fire studier med barn og unge i alderen 6-18 år med tvangslidelser. Medikamentet som ble benyttet var fluoksetin. Kotapati og kollegaer (2019) inkluderte 12 studier med barn og unge i alderen 6 til 18 år med tvangslidelser. Medikamentene som ble benyttet var fluoksetin, citalopram, sertralin, fluvoksamin og paroksetin.

Locher og kollegaer (2) konkluderte med en litt mindre effekt enn Öst (1) av SSRI sammenliknet med placebo (Hedges’ g på 0,39 KI:0,25-0,54), målt med kartleggingsverktøyet CY-BOCS. Varigheten av behandlingen var sju til 18 uker og det var lav eller uklar risiko for systematiske skjevheter i de inkluderte studiene.

Maneeton og kollegaer (3) konkluderte med en effekt av fluoksetin sammenliknet med placebo, gjennomsnittlig forskjell –4,02 (KI: -6,69 -1,36), som betyr forbedring i symptomer målt med kartleggingsverktøyet CY-BOCS som måler symptomer på tvangslidelse. Varigheten av behandlingen var seks til 16 uker. Det var lav eller uklar risiko for systematiske skjevheter i de inkluderte studiene. Kotapati og kollegaer (4) konkluderte med en liten positiv effekt av sertralin sammenliknet med placebo for symptomer på tvangslidelse, standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,47 (KI: -0,73-0,21). For fluoksetin sammenliknet med placebo var standardisert gjennomsnittlig forskjell –0,45 (KI: -0,78-0,12), en liten reduksjon i symptomer på tvangslidelse. Begge ble målt med CY-BOCS. Varigheten av behandlingen ble ikke rapportert i oversikten. Det var lav eller uklar risiko for systematiske skjevheter i de inkluderte studiene.  

 

Les mer om SSRI i legemiddelhåndboka. : http://legemiddelhandboka.no/Generelle/53589?expand=1


 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Astrid Austvoll-Dahlgren, seksjonsleder RBUP Øst og Sør / redaktør Håndboka og Arild Bjørndal, direktør for stiftelsen som omfatter RBUP, RVTS Øst og RVTS Sør. Ved oppdateringen i november 2020 ble dokumentasjonsgrunnlaget innhentet og kvalitetssikret av: Brynhildur Axelsdottir, seniorkonsulent, Lise Mette Eidet, forskningskoordinator og Ingrid Borren, forsker. Alle ved RBUP Øst og Sør 

 


(1 ) Öst, L.G., Riise, E.N., Wergeland, G.J. Hansen, B. Cognitive behavioral and pharmacological treatments of OCD in children: A systematic review and meta-analysis. Journal of Anxiety Disorders. 2016; 43: 58-69.

(2) Locher C, Koechlin H, Zion SR, Werner C, Pine DS, et al. Efficacy and safety of selective serotonin reuptake inhibitors, serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors, and placebo for common psychiatric disorders among children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2017;74(10):1011-1020. doi:10.1001/jamapsychiatry.2017.2432

(3) Maneeton N, Maneeton B, Karawekpanyawong N, Woottiluk P, Putthisri S, & Srisurapanon M. Fluoxetine in acute treatment of children and adolescents with obsessive-compulsive disorder: a systematic review and meta-analysis. Nordic Journal og Psychiatry. 2020;74(7):461-469. doi: 10.1080/08039488.2020.1744037

(4) Kotapati VP, Khan AM, Dar S, Begum G, Bachu R, et al. The effectiveness of selective serotonin reuptake inhibitors for treatment of obsessive-compulsive disorder in adolescents and children: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychiatry. 2019;10. 523. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00523

04.12.2020  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send