Tilstandsgruppe: traumerelaterte lidelser

Spesifikke symptomskalaer PTSD

Akronym og fullt navn
Beskrivelse
Måleegenskaper
Tilgjengelighet
Akronym og fullt navn
KATES - Barn - Kartlegging av traumatiske erfaringer
Beskrivelse
Screeninginstrument for barn i alderen 7–17 år som gir foreløpig informasjon om mulig posttraumatisk stress.
Akronym og fullt navn
KATES - Omsorgsgiver - kartlegging av traumatiske erfaringer og posttraumatiske symptomer
Beskrivelse
Screeninginstrument som kan gi foreløpig prognostisk informasjon om mulig posttraumatisk stress hos barn og unge i alderen 3–17 år.