Tilstandsgruppe: traumerelaterte lidelser

GRADE-tabeller traumerelaterte lidelser

Traume uten PTSD: Korte psykoedukasjonelle intervensjoner vs vanlig behandling

Populasjon: Barn som har vært utsatt for traume uten PTSD
Intervensjon: Korte psykoedukasjonelle intervensjoner
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: NICE guideline NG116 Post-traumatic stress disorder (A), prevention
Beskrivelse
PTSD symptomatologi, selvrapport, 6 ukers oppfølging
1 studie (64 deltakere)

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,34 (-0,16 til 0,84)
Svært lav 1, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
PTSD symptomatologi, selvrapport, 5 måneders oppfølgingstid
1 studie (68 deltakere)

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,52 (0,03 til 1,0)
Svært lav 1, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, 2 mnd oppfølging
1 studie (30 deltakere)

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,36 (-1,08 til 0,36)
Svært lav 3, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
PTSD symptomatologi, klinikervurdert, 5 mnd oppfølging
1 studie (30 deltakere)

RR (95 % KI): 0,52 (0,16 til 1,66)
Svært lav 3, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
PTSD ved sluttidspunkt, 6 ukers oppfølging
1 studie (64 deltakere)
214 per 1000
111 per 1000, RR (95 % KI): 0,52 (0,16 til 1,66)
Svært lav 1, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for både klinisk viktig fordel og ulempe
PTSD ved 5 måneders oppfølging, antall personer med score over klinisk terskel
1 studie (68 deltakere)
97 per 1000
108 per 1000 RR (95 % KI): 1,12 (0,27 til 4,62)
Svært lav 1, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Angst-symptomer 2 mnd oppfølging
1 studie (30 deltakere

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,53 (-1,26, 0,2)
Lav 3, 6
Lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Angst-symptomer 5 mnd oppfølging
1 studie (30 deltakere)

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,28 (-1,0 til 0,44)
Svært lav 3, 4, 6
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 4. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig fordel 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Depresjonssymptomer ved sluttidspunkt, 6 ukers oppfølging
1 studie (64 deltakere)

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,28 (0,21 til 0,78)
Svært lav 1, 2, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 2. Nedgradert -1: 95 % KI krysser både linjen for ingen effekt og terskel for klinisk viktig ulempe 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Depresjonssymptomer, 5 måneders oppfølging
1 studie (68 deltakere)

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,58 (0,09 til 1,07)
Svært lav 1, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Livskvalitet ved sluttidspunkt, 6 ukers oppfølging
1 studie (64 deltakere)

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,41 (-0,09 til 0,91)
Svært lav 1, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Livskvalitet,2 måneders oppfølging
1 studie (30 deltakere)

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): 0,22 (-0,5 til 0,94)
Svært lav 1, 3, 5, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for både klinisk viktig fordel og ulempe 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Livskvalitet 5 måneders oppfølging
1 studier (98 deltakere)

Standardisert gjennomsnittlig forskjell var (95 % KI): -0,36 (-0,76 til 0,04)
Svært lav 1, 3, 6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 6. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: kun 1 studie
Frafall 2-6 ukers oppfølging
2 studier (115 deltakere)
218 per 1000
161 per 1000 RR (95 % KI): 0,74 (0,36 til 1,53)
Svært lav 1, 3, 5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1/-2: risiko for systematiske skjevheter er høy eller uklar 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon; få deltakere 5. Nedgradert -1: 95 % KI krysser linjen for ingen effekt og terskel for både klinisk viktig fordel og ulempe

Traume uten PTSD: Foreldretrening vs vanlig oppfølging (behandling gitt <1 mnd etter traumet)

Traume uten PTSD: Multisystemisk familieterapi vs vanlig behandling (behandling gitt 1-3 mnd etter traumet)

Traume uten PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med venteliste

Traume uten PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med psykoedukasjon

Traume uten PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs ingen behandling / venteliste; behandling gitt >3 mnd etter traumet

Traume uten PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs psykoedukasjon og støttende intervensjon eller attention-placebo for behandling gitt >3 mnd etter traumet

Traume uten PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs EMDR behandling gitt >3 mnd etter traumet

Traume uten PTSD: Ikke-traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs psykoedukasjon og støttende intervensjon, behandling gitt <1 mnd etter traumet

Traume uten PTSD: EMDR og vanlig oppfølging vs vanlig oppfølging, behandling gitt >3 måneder etter traumet

Traume uten PTSD; All psykologisk terapi sammenliknet med ingen / annet tiltak

Traume uten PTSD: Selvhjelp uten støtte, behandling gitt <1 mnd etter traumet

Traume uten PTSD: Massasje og selvhjelp med støtte/humorintervensjon vs vanlig oppfølging (behandling gitt <1 mnd etter traumet)

Traume med PTSD: Foreldretrening sammenliknet med vanlig oppfølging, behandling gitt >3 mnd etter traumet

Traume med PTSD: Foreldretrening og traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barnet; bahendling gitt >3 mnd etter traumet

Traume med PTSD: Familieterapi sammenliknet med ingen oppfølging, oppfølging gitt >3 mnd etter traumet

Traume med PTSD: Psykologiske tiltak sammenliknet med ingen eller annen behandling

Traume med PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs venteliste, vanlig oppfølging eller ingen behandling; behandling gitt >3 mnd etter traumet

Traume med PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs støttende veiledning, behandling gitt >3 mnd etter traumet

Traume med PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet EMDR, behandling gitt >3 mnd etter traumet

Traume med PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs somatisk og psykologisk terapi, behandling gitt >3 mnd etter traumet

Traume med PTSD: Standard kognitiv atferdsterapi og vanlig oppfølging sammenliknet med vanlig oppfølging, oppfølging gitt >3 mnd etter traumet

Traume med PTSD: EMDR sammenliknet med vanlig eller ingen oppfølging

Traume med PTSD: Psykodynamisk korttidsterapi sammenliknet med annen psykologisk behandling

Traume med PTSD: Støttende rådgivning (supportive counselling) sammenliknet med ingen oppfølging

Traume med PTSD: Kombinert psykologisk og somatisk oppfølging sammenliknet med ingen oppfølging, oppfølging gitt >3 mnd etter traumet

Traume med PTSD: Leketerapi sammenliknet med vanlig oppfølging (oppfølging gitt >3 mnd etter traumet)

Traume med PTSD: Leketerapi sammenliknet med traumefokusert kognitiv atferdsterapi (oppfølging gitt >3 mnd)

Traume med PTSD: Medikamentell behandling; D-cykloserin og eksponeringsterapi sammenliknet med placebo og eksponeringsterapi

Omsorgssvikt/misbruk: Psykoedukasjon sammenliknet med vanlig eller ingen oppfølging

Omsorgssvikt/misbruk: Foreldretiltak vs vanlig / ingen oppfølging

Omsorgssvikt/misbruk: Traumefokuserte foreldretiltak sammenliknet med annet tiltak eller venteliste

Omsorgssvikt/misbruk: Foreldre-barn interaksjonsterapi (Parent-Child Interaction Therapy) sammenliknet med ingen / annen behandling

Omsorgssvikt/misbruk: Tilknytningsbaserte tiltak sammenliknet med ingen / annen behandling

Seksuelle overgrep: Multisystemisk familieterapi vs vanlig oppfølging (behandling gitt >3 mnd etter traumet)

Seksuelle overgrep: Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med ingen behandling

Seksuelle overgrep: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi + foreldretrening sammenliknet med venteliste; behandling gitt >3 mnd etter traumet

Seksuelle overgrep: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med foreldretrening (kognitiv atferdsterapi kun for foreldre), behandling gitt >3 mnd etter traumet

Seksuelle overgrep: Sertralin i tillegg til kognitiv prosesseringsterapi vs placebo og kognitiv prosesseringsterapi (behandling gitt >3 mnd etter traumet)

Fysiske overgrep: Psykososiale intervensjoner sammenliknet med ingen eller annen behandling

Katastrofer: Kriseintervensjon sammenliknet med annen behandling

Katastrofer: Psykoedukasjon sammenliknet med annet tiltak

Katastrofer: Kognitiv atferdsterapi vs ingen eller annen behandling

Katastrofer: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi og psykoedukasjonelle grupper vs psykoedukasjonelle grupper, behandling gitt >3 mnd etter traumet

Katastrofer: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med venteliste

Katastrofer: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med psykoedukasjon

Katastrofer: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)/EMDR-IGTP vs ingen eller annen behandling

Katastrofer: Narrativ terapi (KIDNET) vs annen behandling

Katastrofer: Psykologisk debriefing (enkeltsesjon) sammenliknet med vanlig behandling / attention placebo

Katastrofer: Traume- og sorgterapi (Treating Grief and Child Trauma) sammenliknet med annen behandling

Katastrofer: Universalforebyggende skolebaserte tiltak vs annet tiltak eller venteliste

Katastrofer: Universalforebyggende skolebaserte tiltak sammenliknet med annet tiltak eller venteliste

Katastrofer: Skolebaserte tiltak sammenliknet med ingen behandling

Katastrofer: Skriveterapi sammenliknet med ingen behandling

Katastrofer: Tankefeltterapi sammenliknet med historisk kontroll

Katastrofer: Ruminasjonsfokusert terapi sammenliknet med historisk kontroll

Katastrofer: Stressreduksjonstiltak (Mind-Body Skills Group) sammenliknet med historisk kontroll

Flukt/asyl: Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med ingen / annen behandling

Flukt/asyl: Interpersonlig terapi sammenliknet med ingen / annen behandling

Flukt/asyl: EMDR sammenliknet med psykodynamisk terapi

Tap av forelder: Støtteprogrammer sammenliknet med ingen / annen behandling