Tilstandsgruppe: traumerelaterte lidelser

GRADE-tabeller traumerelaterte lidelser

Traume uten PTSD: Korte psykoedukasjonelle intervensjoner vs vanlig behandling

Traume uten PTSD: Foreldretrening vs vanlig oppfølging (behandling gitt <1 mnd etter traumet)

Traume uten PTSD: Multisystemisk familieterapi vs vanlig behandling (behandling gitt 1-3 mnd etter traumet)

Traume uten PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med venteliste

Traume uten PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med psykoedukasjon

Traume uten PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs ingen behandling / venteliste; behandling gitt >3 mnd etter traumet

Traume uten PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs psykoedukasjon og støttende intervensjon eller attention-placebo for behandling gitt >3 mnd etter traumet

Traume uten PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs EMDR behandling gitt >3 mnd etter traumet

Traume uten PTSD: Ikke-traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs psykoedukasjon og støttende intervensjon, behandling gitt <1 mnd etter traumet

Traume uten PTSD: EMDR og vanlig oppfølging vs vanlig oppfølging, behandling gitt >3 måneder etter traumet

Traume uten PTSD; All psykologisk terapi sammenliknet med ingen / annet tiltak

Traume uten PTSD: Selvhjelp uten støtte, behandling gitt <1 mnd etter traumet

Traume uten PTSD: Massasje og selvhjelp med støtte/humorintervensjon vs vanlig oppfølging (behandling gitt <1 mnd etter traumet)

Traume med PTSD: Foreldretrening sammenliknet med vanlig oppfølging, behandling gitt >3 mnd etter traumet

Traume med PTSD: Foreldretrening og traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barnet; bahendling gitt >3 mnd etter traumet

Traume med PTSD: Familieterapi sammenliknet med ingen oppfølging, oppfølging gitt >3 mnd etter traumet

Traume med PTSD: Psykologiske tiltak sammenliknet med ingen eller annen behandling

Traume med PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs venteliste, vanlig oppfølging eller ingen behandling; behandling gitt >3 mnd etter traumet

Traume med PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs støttende veiledning, behandling gitt >3 mnd etter traumet

Traume med PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet EMDR, behandling gitt >3 mnd etter traumet

Traume med PTSD: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi vs somatisk og psykologisk terapi, behandling gitt >3 mnd etter traumet

Traume med PTSD: Standard kognitiv atferdsterapi og vanlig oppfølging sammenliknet med vanlig oppfølging, oppfølging gitt >3 mnd etter traumet

Traume med PTSD: EMDR sammenliknet med vanlig eller ingen oppfølging

Traume med PTSD: Psykodynamisk korttidsterapi sammenliknet med annen psykologisk behandling

Traume med PTSD: Støttende rådgivning (supportive counselling) sammenliknet med ingen oppfølging

Traume med PTSD: Kombinert psykologisk og somatisk oppfølging sammenliknet med ingen oppfølging, oppfølging gitt >3 mnd etter traumet

Traume med PTSD: Leketerapi sammenliknet med vanlig oppfølging (oppfølging gitt >3 mnd etter traumet)

Traume med PTSD: Leketerapi sammenliknet med traumefokusert kognitiv atferdsterapi (oppfølging gitt >3 mnd)

Traume med PTSD: Medikamentell behandling; D-cykloserin og eksponeringsterapi sammenliknet med placebo og eksponeringsterapi

Omsorgssvikt/misbruk: Psykoedukasjon sammenliknet med vanlig eller ingen oppfølging

Omsorgssvikt/misbruk: Foreldretiltak vs vanlig / ingen oppfølging

Omsorgssvikt/misbruk: Traumefokuserte foreldretiltak sammenliknet med annet tiltak eller venteliste

Omsorgssvikt/misbruk: Foreldre-barn interaksjonsterapi (Parent-Child Interaction Therapy) sammenliknet med ingen / annen behandling

Omsorgssvikt/misbruk: Tilknytningsbaserte tiltak sammenliknet med ingen / annen behandling

Seksuelle overgrep: Multisystemisk familieterapi vs vanlig oppfølging (behandling gitt >3 mnd etter traumet)

Seksuelle overgrep: Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med ingen behandling

Seksuelle overgrep: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi + foreldretrening sammenliknet med venteliste; behandling gitt >3 mnd etter traumet

Seksuelle overgrep: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med foreldretrening (kognitiv atferdsterapi kun for foreldre), behandling gitt >3 mnd etter traumet

Seksuelle overgrep: Sertralin i tillegg til kognitiv prosesseringsterapi vs placebo og kognitiv prosesseringsterapi (behandling gitt >3 mnd etter traumet)

Fysiske overgrep: Psykososiale intervensjoner sammenliknet med ingen eller annen behandling

Katastrofer: Kriseintervensjon sammenliknet med annen behandling

Katastrofer: Psykoedukasjon sammenliknet med annet tiltak

Katastrofer: Kognitiv atferdsterapi vs ingen eller annen behandling

Katastrofer: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi og psykoedukasjonelle grupper vs psykoedukasjonelle grupper, behandling gitt >3 mnd etter traumet

Katastrofer: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med venteliste

Katastrofer: Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med psykoedukasjon

Katastrofer: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)/EMDR-IGTP vs ingen eller annen behandling

Katastrofer: Narrativ terapi (KIDNET) vs annen behandling

Katastrofer: Psykologisk debriefing (enkeltsesjon) sammenliknet med vanlig behandling / attention placebo

Katastrofer: Traume- og sorgterapi (Treating Grief and Child Trauma) sammenliknet med annen behandling

Katastrofer: Universalforebyggende skolebaserte tiltak vs annet tiltak eller venteliste

Katastrofer: Universalforebyggende skolebaserte tiltak sammenliknet med annet tiltak eller venteliste

Katastrofer: Skolebaserte tiltak sammenliknet med ingen behandling

Katastrofer: Skriveterapi sammenliknet med ingen behandling

Katastrofer: Tankefeltterapi sammenliknet med historisk kontroll

Katastrofer: Ruminasjonsfokusert terapi sammenliknet med historisk kontroll

Katastrofer: Stressreduksjonstiltak (Mind-Body Skills Group) sammenliknet med historisk kontroll

Flukt/asyl: Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med ingen / annen behandling

Flukt/asyl: Interpersonlig terapi sammenliknet med ingen / annen behandling

Flukt/asyl: EMDR sammenliknet med psykodynamisk terapi

Tap av forelder: Støtteprogrammer sammenliknet med ingen / annen behandling