Tilstandsgruppe: traumerelaterte lidelser

Spesifikke symptomskalaer angst

Spesifikke symptomskalaer angst

Akronym og fullt navn
Beskrivelse
Måleegenskaper
Tilgjengelighet
Akronym og fullt navn
MASC Multidimensional Anxiety scale for children
Beskrivelse

Selv-/foreldreutfylt spørreskjema om angstsymptomer hos barn og ungdom 8-19 år

Tilgjengelighet
Akronym og fullt navn
MASC-P Multidimensional Anxiety Scale for Children – parent version
Beskrivelse

Foreldreutfylt spørreskjema om angstsymptomer hos barn og ungdom 8-19 år

Tilgjengelighet
Akronym og fullt navn
PAS-R Preschool Anxiety Scale-Revised
Beskrivelse

Foreldreutfylt spørreskjema om angstsymptomer hos barn i førskolealder

Akronym og fullt navn
SCARED Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders
Beskrivelse

Selv-/foreldreutfylt spørreskjema om angstsymptomer hos barn og ungdom 8-18 år