Tilstandsgruppe: traumerelaterte lidelser

Spesifikk symptomskala spiseforstyrrelser

Spesifikk symptomskala spiseforstyrrelser

Akronym og fullt navn
EDI-3, Eating disorder inventory
Selvutfylt spørreskjema om spiseforstyrrelser hos ungdom fra 11 år og voksne
https://psyktestbarn.r-bup.no/no/artikler/edi-3-eating-disorder-inventory-3
Hogrefe