Tilstandsgruppe: traumerelaterte lidelser

Oversiktstabell: Hva virker ved traumerelaterte lidelser?

I dette kapittelet finner du korte beskrivelser av effekter av ulike behandlingsformer for barn og unge med traumerelaterte lidelser. I tabellen på denne siden finner du en oversikt over alle behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning. Beskrivelse av hver behandlingsform samt GRADE-vurderinger er å finne i undermenyene til venstre. Forskningen omtalt i dette kapittelet omfatter studier utført på barn og unge under 18 år. I noen tilfeller har studiene også inkludert unge voksne opp til 25 år.

Tiltak for barn utsatt for traume uten PTSD

Kunnskapsgrunnlaget omfatter:
Barn og unge under 18 år utsatt for traume, uten PTSD

Kunnskapsgrunnlaget omfatter ikke:
Forskning på voksne, og på barn og unge med PTSD-diagnose

Psykoedukasjon, veiledning og annen opplæring

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Korte psykoedukasjonelle tiltak sammenliknet med vanlig behandling (tiltak gitt >1 md etter traumet)
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Svært lav
Svært lav
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.
Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Foreldretrening (nettbasert) med hensikt å forebygge PTSD sammenliknet med vanlig oppfølging (behandling gitt >1 md etter traumet).
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Svært lav
Svært lav
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge: beskriver behovet for god informasjon og familieinvolvering.

Familieterapi

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Multisystemisk familieterapi med hensikt å forebygge PTSD sammenliknet med vanlig oppfølging (behandling gitt <1 md etter traumet)
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Svært lav
Svært lav
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge: beskriver behovet for god informasjon og familieinvolvering

Kognitiv atferdsterapi

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med ingen oppfølging (pågående traumeeksponering).
Samlet antatt nytte
Fordelaktig og med få eller ingen kjente bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Lav
Lav
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.
Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med psykoedukasjon.
Samlet antatt nytte
Liten eller ingen forskjell mellom behandlingsformene
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Lav
Lav
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.
Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Traumefokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med EMDR (gitt > 3 md etter traumet)
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Svært lav
Svært lav
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.
Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Standard kognitiv atferdsterapi sammenliknet med psykoedukasjon og støtte (gitt < 1 md etter traumet)
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Svært lav
Svært lav
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.

EMDR

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
EMDR og vanlig oppfølging sammenliknet med vanlig oppfølging (gitt >3 md etter traumet)
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Svært lav
Svært lav
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.

Psykologisk terapi

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
All psykologisk terapi sammenliknet med annen eller ingen oppfølging.
Samlet antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.

Selvhjelp

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Selvhjelp sammenliknet med vanlig eller ingen oppfølging (gitt > 1 md etter traumet).
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Svært lav
Svært lav
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.

Massasje

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Massasje og selvhjelp med støtte sammenliknet med vanlig oppfølging (gitt >1 md etter traumet).
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene
Svært lav
Svært lav
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nasjonale retningslinjer foreligger ikke.

Tiltak for barn som har vært utsatt for traume med PTSD