Tilstandsgruppe: traumerelaterte lidelser

Oversiktstabell: Hva virker ved traumerelaterte lidelser?

I dette kapittelet finner du korte beskrivelser av effekter av ulike behandlingsformer for barn og unge med traumerelaterte lidelser. I tabellen på denne siden finner du en oversikt over alle behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning. Beskrivelse av hver behandlingsform samt GRADE-vurderinger er å finne i undermenyene til venstre. Forskningen omtalt i dette kapittelet omfatter studier utført på barn og unge under 18 år. I noen tilfeller har studiene også inkludert unge voksne opp til 25 år.

Tiltak for barn utsatt for traume uten PTSD

Tiltak for barn som har vært utsatt for traume med PTSD