Tilstandsgruppe: spiseforstyrrelser

GRADE-tabeller spiseforstyrrelser

Universelle forebyggingstiltak: Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig undervisning

Populasjon: Barn og unge 11-15 år
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Undervisning som vanlig
Basert på: Le, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Spiseforstyrrelsesatferd (ED behaviours) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (186 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Vektet gjennomsnittlig forskjell -1.51 (KI 95 % -5,51 til 2,50)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere og bredt konfidensintervall
Utfall
Spiseforstyrrelsesatferd (ED behaviours) ved oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (186 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Vektet gjennomsnittlig forskjell 0.44 (KI 95 % -7,0 til 7,89)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert - 1 på grunn av manglende samsvar ( I^2=92) 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon: få deltakere og bredt konfidensintervall

Universelle forebyggingstiltak: Medieforståelsestiltak sammenlignet med vanlig undervisning

Universelle forebyggingstiltak: Medieforståelsestiltak sammenliknet med vanlig undervisning (forts).

Universelle forebyggingstiltak: Medieforståelsestiltak sammenliknet med kontroll

Universelle forebyggingstiltak: Sammensatte forebyggingstiltak i skolen

Selektiv forebygging: Kognitiv atferdsbaserte tiltak sammenliknet med kontroll

Selektiv forebygging: Kognitiv atferdsbaserte tiltak sammenliknet med kontroll (forts.)

Selektiv forebygging: Kognitiv dissonans-baserte intervensjoner sammenlignet med kontroll

Selektiv forebygging: Kognitiv dissonans-baserte tiltak sammenliknet med andre tiltak

Selektiv forebygging: Psykoedukasjon sammenliknet med vanlig behandling eller annet tiltak

Selektiv forebygging: Tiltak med fokus på sunn vekt sammenliknet med ingen/andre tiltak

Selektiv forebygging: Psykologiske engangstiltak ("one-shot interventions") sammenliknet med annet eller ingen tiltak

Selektiv forebygging: Sammensatte forebyggingsprogrammer sammenliknet med ingen eller minimalt med tiltak

Indikert forebygging: Aktive tiltak sammenliknet med ingen / minimalt med tiltak

Behandling anoreksi: Psykologisk terapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Behandling anoreksi: Kognitiv atferdsterapi (CBT-ED) sammenliknet med annen/ingen behandling

Behandling anoreksi: Støtteterapi sammenliknet med annen behandling

Behandling anoreksi: Ungdomsfokusert psykologisk terapi sammenliknet med annen behandling

Behandling anoreksi: Familieterapi og vanlig oppfølging sammenliknet med vanlig oppfølging

Behandling anoreksi: Familieterapi sammenliknet med gruppepsykoedukasjon i familier

Behandling anoreksi: Familieterapi for spiseforstyrrelser sammenliknet med generell familieterapi

Behandling anoreksi: Flerfamilieterapi (gruppeterapi med flere familier) sammenliknet med familieterapi

Behandling anoreksi: Flerfamilieterapi (gruppeterapi med flere familier) sammenliknet med familieterapi (forts.)

Behandling anoreksi: Familieterapi sammenliknet med individualterapi

Behandling anoreksi: Samlet familieterapi sammenliknet med atskilt familieterapi

Behandling anoreksi: Samlet familieterapi sammenliknet med atskilt familieterapi (forts.)

Behandling anoreksi: Langtidsfamilieterapi sammenliknet med korttidsfamilieterapi

Behandling anoreksi: Familieterapi med familiemåltid sammenliknet med familieterapi uten familiemåltid

Behandling anoreksi: Familieterapi sammenliknet med kostholdsveiledning

Behandling anoreksi: Familiebasert terapi (FBT) sammenliknet med familiebasert terapi og foreldreveiledning (FBT/IPC)

Behandling anoreksi: Familiebasert terapi (FBT) sammenliknet med familiebasert terapi (FBT) og foreldre-til-foreldre-konsultasjon

Behandling anoreksi: Kognitiv trening (Cognitive remediation therapy) sammenliknet med historisk kontroll

Behandling anoreksi: Tiltak gitt omsorgspersoner (som har utfall også på barn/ ungdom)/selvhjelp og vanlig oppfølging sammenliknet med vanlig oppfølging

Behandling anoreksi: Styrketrening og vanlig oppfølging sammenliknet med vanlig oppfølging

Behandling anoreksi: Døgnbehandling sammenliknet med hovedsakelig poliklinisk behandling

Behandling anoreksi: Døgnbehandling sammenliknet med behandling på dagsenter

Behandling bulimi: Kognitiv atferdsterapi (CBT-ED/KAT-ED) sammenliknet med familieterapi eller støtteterapi

Behandling bulimi: Familieterapi sammenliknet med individualterapi

Behandling bulimi: Familieterapi sammenliknet med individualterapi (forts.)

Behandling overspisingslidelse: Kognitiv atferdsterapi (CBT-ED/KAT-ED) sammenliknet med ingen/annen oppfølging

Behandling overspisingslidelse: Internettbasert selvhjelp sammenliknet med venteliste

Behandling uspesifisert spiseforstyrrelse: Psykoedukasjon i gruppe sammenliknet med vanlig oppfølging for unge med forstyrret spisemønster og diabetes type 1

Behandling uspesifisert spiseforstyrrelse: Psykoedukasjon i gruppe sammenliknet med vanlig oppfølging for unge med forstyrret spisemønster og diabetes type 1 (forts.)