Tilstandsgruppe: spiseforstyrrelser

Oversiktstabell: Hva virker ved spiseforstyrrelser?

I dette kapittelet finner du korte beskrivelser av effekt av ulike behandlingsformer og forebyggingstiltak for barn og unge med spiseforstyrrelser. I tabellen på denne siden finner du en oversikt over alle behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning. Beskrivelse av hver behandlingsform samt GRADE-vurderinger er å finne i undermenyene til venstre.

Forebyggende tiltak mot spiseforstyrrelser

Kunnskapsgrunnlaget omfatter:
Barn og unge uten kjent risiko for spiseforstyrrelser, i risiko for å utvikle spiseforstyrrelse, og barn og unge som alt har utviklet symptomer: tanker og selvbilde.

Kunnskapsgrunnlaget omfatter ikke:
Voksne

Kognitiv atferdsterapi, universell forebygging

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Universell forebygging: Kognitiv atferdsterapi-baserte tiltak sammenliknet med vanlig undervisning
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Helsedirektoratets retningslinjer for spiseforstyrrelser omtaler ikke forebyggende tiltak. Se for øvrig nasjonale retningslinjer for psykisk hesearbeid: https://www.helsedirektoratet.no/tema/livskvalitet-trivsel-og-folkehelsearbeid.

 

 

Medieforståelsestiltak i skolen

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Universell forebygging: Medieforståelsestiltak sammenliknet med vanlig undervisning
Samlet antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Helsedirektoratets retningslinjer for spiseforstyrrelser omtaler ikke forebyggende tiltak. Se for øvrig nasjonale retningslinjer for psykisk hesearbeid: https://www.helsedirektoratet.no/tema/livskvalitet-trivsel-og-folkehelsearbeid.

 

Sammensatte forebyggingstiltak i skolen

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Universell forebygging: Sammensatte forebyggingstiltak sammenliknet med vanlig undervisning eller uspesifisert kontroll
Samlet antatt nytte
Fordelaktig og med få eller ingen kjente bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Helsedirektoratets retningslinjer for spiseforstyrrelser omtaler ikke forebyggende tiltak. Se for øvrig nasjonale retningslinjer for psykisk hesearbeid: https://www.helsedirektoratet.no/tema/livskvalitet-trivsel-og-folkehelsearbeid.

Kognitiv atferdsterapi

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Barn og unge i risiko for å utvikle spiseforstyrrelser: Kognitiv atferdsterapi-baserte tiltak sammenliknet med kontroll
Samlet antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Middels
Middels
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Helsedirektoratets retningslinjer for spiseforstyrrelser omtaler ikke forebyggende tiltak. Se for øvrig nasjonale retningslinjer for psykisk hesearbeid: https://www.helsedirektoratet.no/tema/livskvalitet-trivsel-og-folkehelsearbeid.

Kognitiv dissonans-baserte tiltak

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Barn og unge i risiko for å utvikle spiseforstyrrelser: Kognitiv dissonans-baserte tiltak sammenliknet med kontroll eller andre tiltak
Samlet antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Middels
Middels
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Helsedirektoratets retningslinjer for spiseforstyrrelser omtaler ikke forebyggende tiltak. Se for øvrig nasjonale retningslinjer for psykisk hesearbeid: https://www.helsedirektoratet.no/tema/livskvalitet-trivsel-og-folkehelsearbeid.

Psykoedukasjon

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Barn og unge i risiko for å utvikle spiseforstyrrelser: Psykoedukasjon sammenliknet med vanlig behandling eller annet tiltak
Samlet antatt nytte
Liten eller ingen forskjell mellom behandlingsformene
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Helsedirektoratets retningslinjer for spiseforstyrrelser omtaler ikke forebyggende tiltak. Se for øvrig nasjonale retningslinjer for psykisk hesearbeid: https://www.helsedirektoratet.no/tema/livskvalitet-trivsel-og-folkehelsearbeid.

Tiltak for sunn vekt

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Barn og unge i risiko for å utvikle spiseforstyrrelser: Tiltak med fokus på sunn vekt sammenliknet med ingen eller andre tiltak
Samlet antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Middels
Middels
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Helsedirektoratets retningslinjer for spiseforstyrrelser omtaler ikke forebyggende tiltak. Se for øvrig nasjonale retningslinjer for psykisk hesearbeid: https://www.helsedirektoratet.no/tema/livskvalitet-trivsel-og-folkehelsearbeid.

Engangstiltak

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Barn og unge i risiko for å utvikle spiseforstyrrelser: Selektive psykologiske engangstiltak sammenliknet med annet eller ingen tiltak
Samlet antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Middels
Middels
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Helsedirektoratets retningslinjer for spiseforstyrrelser omtaler ikke forebyggende tiltak. Se for øvrig nasjonale retningslinjer for psykisk hesearbeid: https://www.helsedirektoratet.no/tema/livskvalitet-trivsel-og-folkehelsearbeid.

Sammensatte forebyggingsprogrammer

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Barn og unge i risiko for å utvikle spiseforstyrrelser: Sammensatte forebyggingsprogrammer sammenliknet med ingen eller minimalt med tiltak
Samlet antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Helsedirektoratets retningslinjer for spiseforstyrrelser omtaler ikke forebyggende tiltak. Se for øvrig nasjonale retningslinjer for psykisk hesearbeid: https://www.helsedirektoratet.no/tema/livskvalitet-trivsel-og-folkehelsearbeid.

Aktive tiltak basert på KAT/psykoedukasjon

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Barn og unge med symptomer på spiseforstyrrelse: Aktive tiltak basert på KAT og psykoedukasjon sammenliknet med ingen / minimalt med tiltak
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på remisjon
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Helsedirektoratets retningslinjer for spiseforstyrrelser omtaler ikke forebyggende tiltak. Se for øvrig nasjonale retningslinjer for psykisk hesearbeid: https://www.helsedirektoratet.no/tema/livskvalitet-trivsel-og-folkehelsearbeid.

Tiltak mot anoreksi

Tiltak mot bulimi

Tiltak mot andre spiseforstyrrelser: Overspisingslidelse og uspesifisert spiseforstyrrelse