Tilstandsgruppe: spiseforstyrrelser

Oversiktstabell: Hva virker ved spiseforstyrrelser?

I dette kapittelet finner du korte beskrivelser av effekt av ulike behandlingsformer og forebyggingstiltak for barn og unge med spiseforstyrrelser. I tabellen på denne siden finner du en oversikt over alle behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning. Beskrivelse av hver behandlingsform samt GRADE-vurderinger er å finne i undermenyene til venstre.

Forebyggende tiltak mot spiseforstyrrelser

Tiltak mot anoreksi

Tiltak mot bulimi

Tiltak mot andre spiseforstyrrelser: Overspisingslidelse og uspesifisert spiseforstyrrelse