Tilstandsgruppe: spiseforstyrrelser

Dokumentasjonsgrunnlag spiseforstyrrelser

Inkluderte oversikter for spiseforstyrrelser

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Pri
ID
Fisher, 2018
Søkedato
April 2016
Tiltak
Familieterapi
Populasjon
Voksne og barn med anoreksi som hoveddiagnose
Ekskludert
Ikke RCT-studier
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Pri
Kommentar
ID
Hay, 2019
Søkedato
Juli, 2018
Tiltak
Innpasientbehandling for vekt"restoration" ved anoreksi, eller behandling av bulimi og andre spiseforstyrrelser gjennomført av spesialist for spiseforstyrrelser og helsepersonell.
Populasjon
Voksne og barn, med diagnostisert akutt anoreksi, bulimi, overspisingslidelse og andre spiseforstyrrelser fra DSM-5, ICD-10 eller andre internasjonalt aksepterte diagnosekriterier.
Ekskludert
Studier der man så på medisinske eller psykologiske komplikasjoner eller komorbiditet ved spiseforstyrrelser
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Pri
Kommentar
ID
Le, 2017
Søkedato
Fram til 2015
Tiltak
Tiltak for alle typer forebygging av spiseforstyrrelser.
Populasjon
Ikke spesifisert (alle), men inkluderte studier på universell og indikert forebygging inneholdt kun barn og unge (opp til 24 år)
Ekskludert
Ikke-RCT eller ikke-kvasi-RCT-design, ikke engelsk språk
Type
Systematisk oversikt og meta-analyse
AMSTAR
7
Pri
Kommentar
ID
NICE, 2017
Søkedato
Tiltak
Alle
Populasjon
Alle; barn og unge (samt voksne)
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt og retningslinje
AMSTAR
9
Pri
Kommentar
ID
Tchanturia, 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil mars 2017
Tiltak
Tiltak mot anoreksi: cognitive remediation therapy
Populasjon
Barn og unge under 18 år med anoreksi
Ekskludert
Teoretiske og meningsbaserte CRT-artikler. Selvhjelps-program og web-baserte program.
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
5
Pri
Kommentar
ID
van den Berg, 2019
Søkedato
Til 2017
Tiltak
Tiltak mot anoreksi: alle typer psykologisk behandling sammenliknet med kontroll. Egne analyser for barn på utfallsmålene vektøkning og ED-patologi
Populasjon
Voksne og barn fra 12 år og opp med anoreksi.
Ekskludert
Utilstrekkelig statistikk for å kalkulere effektstørrelser
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Pri
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Inkluderte oversikter for utfyllende kapitler spiseforstyrrelse