Tilstandsgruppe: sped- og småbarn

Samspillsverktøy og observasjonsmetoder

Akronym og fullt navn
Beskrivelse
Måleegenskaper
Tilgjengelighet
Akronym og fullt navn
MIM - Marschak Interaction Method
Beskrivelse

Observasjonsmetode utviklet for å undersøke og vurdere samspillet mellom barn og omsorgsgiver.

Akronym og fullt navn
CROWELL-prosedyren
Beskrivelse
klinisk kartleggingsverktøy for å studere samspill mellom omsorgspersoner og sped- og småbarn under semistrukturerte og strukturerte betingelser