Tilstandsgruppe: sped- og småbarn

Oversiktstabell: Hva virker for å fremme psykisk helse hos sped- og småbarn?

Her finner du korte beskrivelser av effekter av ulike forebyggende tiltak og behandlingsformer for familier med sped- og småbarn. I tabellen på denne siden finner du en oversikt over behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning. Beskrivelse av hvert tiltak samt GRADE-vurderinger er å finne i undermenyene til venstre.

Tiltak for gravide, og foreldre og barn etter fødsel

Kunnskapsgrunnlaget omfatter:
gravide, og foreldre og barn etter fødsel med hensyn til barns utvikling og psykiske helse

Kunnskapsgrunnlaget omfatter ikke:
studier som ikke fokuserer på psykisk helse hos barn

Undervisning

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Familier uten kjente risikofaktorer: foreldreopplæring sammenliknet med vanlig og annen oppfølging
Samlet antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Høy
Høy
Andre anbefalinger
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

I Helsestasjon og skolehelsetjenesten: nasjonal faglig retningslinje er det sterk anbefaling om at alle får tilbud om helsestasjonsprogrammet som inkluderer minst et hjemmebesøk og foreldreveiledning, blant annet om samspill/tilknytning. I tillegg er det sterk anbefaling om at foreldre tilbys gruppekonsultasjoner, og at foreldre gis informasjon om spedbarnets psykomotoriske utvikling og fysiske aktivitet. Det er en svak anbefaling om at helsestasjonene kan tilby primærforebyggende foreldreveiledningsprogrammer. 

Nytt liv og trygg barseltid for familien: nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen omtales undervisning og informasjon til foreldre generelt (individuelt tilpasset og i barselgrupper) under graviditet og i nyfødtperioden under punkt 5.7 Undervisning og informasjon. Se også punktene:

5.1 Sensitivitet og samspill

5.2 Kroppskontakt med barnet – tilknytning

5.3 Støtte til kvinner som ammer

5.4 Samtaler etter fødsel


 

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Familier med kjente risikofaktorer: foreldreopplæring sammenliknet med vanlig eller annen oppfølging
Samlet antatt nytte
Fordelaktig og med få eller ingen kjente bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Middels
Middels
Andre anbefalinger
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

I Helsestasjon og skolehelsetjenesten: nasjonal faglig retningslinje er det sterk anbefaling om at alle får tilbud om Helsestasjonsprogrammet som inkluderer minst et hjemmebesøk og foreldreveiledning, blandt annet om samspill/tilknytning. I tillegg er det sterk anbefaling om at foreldre tilbys gruppekonsultasjoner, og at foreldre gis informasjon om spedbarnets psykomotriske utvikling og fysiske aktivitet. Det er en svak anbefaling om at helsestasjonene kan tilby primærforebyggende foreldreveiledningsprogrammer. 

Nytt liv og trygg barseltid for familien: nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen omtales undervisning og informasjon til foreldre generelt (individuelt tilpasset og i barselsgrupper) under graviditet og i nyfødtperioden under punkt 5.7 Undervisning og informasjon. Se også punktene:

5.1 Sensitivitet og samspill

5.2 Kroppskontakt med barnet - tilknytning

5.3 Støtte til kvinner som ammer

5.4 Samtaler etter fødsel

retningslinjen er det en sterk anbefaling at risikoutsatte kvinner, familier og nyfødte barn skal tilbys en individuelt tilpasset oppfølging i barseltiden utover de generelle anbefalingene i retningslinjen. Før hjemreise fra føde-/barselavdelingen skal oppfølgingen være planlagt og framgå av informasjonen som kvinnen og hennes partner mottar (se forøvrig punkt 2.1). 

Observasjon

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Familier uten kjente risikofaktorer: spedbarnsobservasjon med verktøyene NBAS/NBO sammenliknet med vanlig oppfølging
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

NBAS/NBO er ikke spesifikt omtalt i norske retningslinjer.

I Nytt liv og trygg barseltid for familien: nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen omtales undervisning og informasjon til foreldre generelt (individuelt tilpasset og i barselsgrupper) under graviditet og i nyfødtperioden under punkt 5.7 Undervisning og informasjon. Se også punktene:

5.1 Sensitivitet og samspill

5.2 Kroppskontakt med barnet - tilknytning

5.3 Støtte til kvinner som ammer

5.4 Samtaler etter fødsel

retningslinjen er det en sterk anbefaling at risikoutsatte kvinner, familier og nyfødte barn skal tilbys en individuelt tilpasset oppfølging i barseltiden utover de generelle anbefalingene i retningslinjen. Før hjemreise fra føde-/barselavdelingen skal oppfølgingen være planlagt og framgå av informasjonen som kvinnen og hennes partner mottar (se forøvrig punkt 2.1). 

Psykologisk terapi

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Familier med kjente risikofaktorer: psykoterapi for foreldre og spedbarn (Parent-infant psychotherapy/PIP) sammenliknet med vanlig eller annen oppfølging
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Psykologisk terapi for foreldre og spedbarn er ikke spesifikt omtalt i nasjonale retningslinjer.

Videofeedback

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Familier med kjente risikofaktorer: videofeedback sammenliknet med vanlig oppfølging
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Nytt liv og trygg barseltid for familien: nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen omtales undervisning og informasjon til foreldre generelt (individuelt tilpasset og i barselgrupper) under graviditet og i nyfødtperioden under punkt 5.7 Undervisning og informasjon. Se også punktene:

5.1 Sensitivitet og samspill

5.2 Kroppskontakt med barnet - tilknytning

5.3 Støtte til kvinner som ammer

5.4 Samtaler etter fødsel

retningslinjen er det en sterk anbefaling at risikoutsatte kvinner, familier og nyfødte barn skal tilbys en individuelt tilpasset oppfølging i barseltiden utover de generelle anbefalingene i retningslinjen. Før hjemreise fra føde-/barselavdelingen skal oppfølgingen være planlagt og framgå av informasjonen som kvinnen og hennes partner mottar (se forøvrig punkt 2.1). 

Tiltak for å oppmuntre foreldre til å lese med barna sine

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Familier med kjente risikofaktorer: tiltak for å oppmuntre foreldre til å lese med barna sine gitt i løpet av barnets første 6 leveår sammenliknet med ingen tiltak
Samlet antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Samlesing som tiltak er ikke spesifikt omtalt i nasjonale retningslinjer relatert til barn og unges psykiske helse.

Fysisk aktivitet

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Gravide kvinner uten kjent risiko: fysisk aktivtet i svangerskapet (for nevroutvikling hos barnet) sammenliknet med vanlig aktivitet
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Helsedirektoratet anbefaler daglig fysisk aktivitet, også for gravide.

Hjemmebesøk

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Hjemmebesøk i løpet av 5 dager etter fødsel sammenliknet med vanlig helsekontroll
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill

Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Det valgte utfallet for denne oversiktstabellen er foreldre–barn-samspill. Forskning som har evaluert denne behandlingsformen har ikke sett på dette som et mulig utfall av hjemmebesøk.
 
I Helsestasjon og skolehelsetjenesten: nasjonal faglig retningslinje er det sterk anbefaling om at alle får tilbud om helsestasjonsprogrammet som inkluderer minst et hjemmebesøk og foreldreveiledning, blant annet om samspill/tilknytning og amming. I tillegg er det sterk anbefaling om at foreldre tilbys oppfølgende hjemmebesøk til familier ved behov. 
 

Osteopati, kiropraktisk behandling og spedbarnsmassasje

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Familier med kjente risikofaktorer: spedbarnsmassasje sammenliknet med vanlig eller annen oppfølging
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

I Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: nasjonal faglig retningslinje anbefales det at fysioterapeut bør delta i det helsefremmende og forebyggende arbeid på helsestasjonen, for eksempel i gruppekonsultasjon ved 4 måneders alder, samt at lege og helsesykepleier skal samarbeide med fysioterapeut hos barn med avvikende bevegelsesutvikling (1). Osteopati eller kiropraktisk behandling er ikke eksplisitt nevnt. 

Spedbarnsmassasje blir omtalt i Faglige retningslinjer av for tidlige fødte barn, under punkt 9.7 Massasje og terapeutisk berøring. Massasje til premature tilbys i den hensikt å redusere stress og for å gi stimulering («tactile stimulation»). Massasje anbefales også for å fremme vekst og utvikling hos premature barn. Tiltaket består av lett massasje med hendene, og ofte er det sykepleier med spesialutdanning i massasjeteknikk som gir tiltaket. 

Ernæring gravide

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Gravide kvinner uten kjente helseplager: jerntilskudd for barnets nevroutvikling sammenliknet med ingen tilskudd eller annet vitamintilskudd uten jern
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

 

Nytt liv og trygg barseltid for familien - nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen sier at gravide bør oppfordres til et variert kosthold jf. generelle kostholdsråd. Det påpekes dog at noen kosttilskudd kan være nødvendige for å sikre inntak av næringsstoffer for optimal utvikling av fosteret. Alle kvinner bør ta folat, og sørge for nok D-vitamin, jod, jern, kalsium og fettsyrer. Om dette ikke dekkes av kostholdet, bør hun ta det som tilskudd. Gravide bør avstå fra alkohol, og det er klare råd om ulike matvarer hun bør unngå. Dette spesifiseres nærmere i https://www.matportalen.no/ driftet av Mattilsynet som gir informasjon om sunn og trygg mat.
Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Gravide kvinner uten kjente helseplager: multivitamintilskudd med jern og folsyre for barnets nevroutvikling sammenliknet med kun jerntilskudd eller jern- og folsyretilskudd
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Svært lav
Svært lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nytt liv og trygg barseltid for familien - nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen sier at gravide bør oppfordres til et variert kosthold jf. generelle kostholdsråd. Det påpekes dog at noen kosttilskudd kan være nødvendige for å sikre inntak av næringsstoffer for optimal utvikling av fosteret. Alle kvinner bør ta folat, og sørge for nok D-vitamin, jod, jern, kalsium og fettsyrer. Om dette ikke dekkes av kostholdet, bør hun ta det som tilskudd. Gravide bør avstå fra alkohol, og det er klare råd om ulike matvarer hun bør unngå. Dette spesifiseres nærmere i https://www.matportalen.no/ driftet av Mattilsynet som gir informasjon om sunn og trygg mat.
Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Gravide kvinner uten kjente helseplager: tilskudd av sink for barnets nevroutvikling sammenliknet med annet vitamintilskudd eller ingen tilskudd
Samlet antatt nytte
Liten eller ingen forskjell mellom behandlingsformene
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nytt liv og trygg barseltid for familien - nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen sier at gravide bør oppfordres til et variert kosthold jf. generelle kostholdsråd. Det påpekes dog at noen kosttilskudd kan være nødvendige for å sikre inntak av næringsstoffer for optimal utvikling av fosteret. Alle kvinner bør ta folat, og sørge for nok D-vitamin, jod, jern, kalsium og fettsyrer. Om dette ikke dekkes av kostholdet, bør hun ta det som tilskudd. Gravide bør avstå fra alkohol, og det er klare råd om ulike matvarer hun bør unngå. Dette spesifiseres nærmere i https://www.matportalen.no/ driftet av Mattilsynet som gir informasjon om sunn og trygg mat.
Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Gravide kvinner uten kjente helseplager: tilskudd av essensielle fettsyrer for barnets nevroutvikling sammenliknet med lavere dose eller ingen tilskudd
Samlet antatt nytte
Liten eller ingen forskjell mellom behandlingsformene
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Middels
Middels
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nytt liv og trygg barseltid for familien - nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen sier at gravide bør oppfordres til et variert kosthold jf. generelle kostholdsråd. Det påpekes dog at noen kosttilskudd kan være nødvendig for å sikre inntak av næringsstoffer for optimal utvikling av fosteret. Alle kvinner bør ta folat, og sørge for nok D-vitamin, jod, jern, kalsium og fettsyrer. Om dette ikke dekkes av kostholdet, bør hun ta det som tilskudd. Gravide bør avstå fra alkohol, og det er klare råd om ulike matvarer hun bør unngå. Dette spesifiseres nærmere i https://www.mattportalen.no/ driftet av Mattilsynet som gir informasjon om sunn og trygg mat.
Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Gravide kvinner uten kjente helseplager: jodtilskudd sammenliknet med ingen tilskudd
Samlet antatt nytte
Antakelig fordelaktig, og med ukjente eller ingen bivirkninger
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Lav
Lav
Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger
Nytt liv og trygg barseltid for familien - nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen sier at gravide bør oppfordres til et variert kosthold jf. generelle kostholdsråd. Det påpekes dog at noen kosttilskudd kan være nødvendige for å sikre inntak av næringsstoffer for optimal utvikling av fosteret. Alle kvinner bør ta folat, og sørge for nok D-vitamin, jod, jern, kalsium og fettsyrer. Om dette ikke dekkes av kostholdet, bør hun ta det som tilskudd. Gravide bør avstå fra alkohol, og det er klare råd om ulike matvarer hun bør unngå. Dette spesifiseres nærmere i https://www.matportalen.no/ driftet av Mattilsynet som gir informasjon om sunn og trygg mat.

Kosthold

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Spedbarn født på termin: tilskudd av omega-3 sammenliknet med mindre eller ingen tilskudd
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill

Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Det valgte utfallet for denne oversiktstabellen er foreldre-barn-samspill. Forskning som har evaluert denne behandlingsformen har ikke sett på dette som et mulig utfall av kosttilskudd.

Etter fødsel peker Helsestasjons og skolehelsetjenesten: nasjonal faglig retningslinje på viktigheten av å kartlegge og gi råd om barnas kosthold fra fødsel, og deretter gi individuelt tilpassede råd basert på nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Underernærte barn mellom 6 måneder og 3 år: økt næringsinntak sammenliknet med vanlig næringsinntak eller historisk kontroll
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill

Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Det valgte utfallet for denne oversiktstabellen er foreldre-barn-samspill. Forskning som har evaluert denne behandlingsformen har ikke sett på dette som et mulig utfall av kosttilskudd.

Etter fødsel peker Helsestasjons og skolehelsetjenesten: nasjonal faglig retningslinje på viktigheten av å kartlegge og gi råd om barnas kosthold fra fødsel, og deretter gi individuelt tilpassede råd basert på nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Gravide kvinner uten kjente helseplager: tilskudd av mikroernæring sammenliknet med lavere dose vitamintilskudd eller ingen tilskudd
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill

Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Det valgte utfallet for denne oversiktstabellen er foreldre–barn-samspill. Forskning som har evaluert denne behandlingsformen har ikke sett på dette som et mulig utfall av kosttilskudd.

Nytt liv og trygg barseltid for familien: nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen sier at gravide bør oppfordres til et variert kosthold jf. generelle kostholdsråd. Det påpekes at kosttilskudd kan være nødvendig for å sikre inntak av næringsstoffer for optimal utvikling av fosteret. Alle kvinner bør ta folat, og sørge for nok D-vitamin, jod, jern, kalsium og fettsyrer. Om dette ikke dekkes av kostholdet, bør hun ta det som tilskudd. Gravide bør avstå fra alkohol, og det er klare råd om ulike matvarer hun bør unngå. Dette spesifiseres nærmere av Mattilsynet som gir informasjon om sunn og trygg mat.

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Gravide kvinner uten kjente helseplager: tilskudd av sink sammenliknet med annet vitamintilskudd eller ingen tilskudd
Samlet antatt nytte

Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill

Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Det valgte utfallet for denne oversiktstabellen er foreldre–barn-samspill. Forskning som har evaluert denne behandlingsformen har ikke sett på dette som et mulig utfall av kosttilskudd.

Nytt liv og trygg barseltid for familien: nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen sier at gravide bør oppfordres til et variert kosthold jf. generelle kostholdsråd. Det påpekes at kosttilskudd kan være nødvendig for å sikre inntak av næringsstoffer for optimal utvikling av fosteret. Alle kvinner bør ta folat, og sørge for nok D-vitamin, jod, jern, kalsium og fettsyrer. Om dette ikke dekkes av kostholdet, bør hun ta det som tilskudd. Gravide bør avstå fra alkohol, og det er klare råd om ulike matvarer hun bør unngå.  Dette spesifiseres nærmere av Mattilsynet som gir informasjon om sunn og trygg mat.

Tiltak og behandling
Samlet antatt nytte
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill
Andre anbefalinger
Se også
Tiltak og behandling
Gravide kvinner uten kjente helseplager: tilskudd av essensielle fettsyrer sammenliknet med lavere dose, annen type eller ingen tilskudd, eller informasjon om ernæring
Samlet antatt nytte
Usikkert
Tillit til dokumentasjonen (GRADE) for effekt av tiltakene på foreldre–barn-samspill

Andre anbefalinger
-
Se også
-
Norske anbefalinger
Norske anbefalinger

Det valgte utfallet for denne oversiktstabellen er foreldre–barn-samspill. Forskning som har evaluert denne behandlingsformen har ikke sett på dette som et mulig utfall av kostilskudd.

Nytt liv og trygg barseltid for familien: nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen sier at gravide bør oppfordres til et variert kosthold jf. generelle kostholdsråd. Det påpekes at kosttilskudd kan være nødvendig for å sikre inntak av næringsstoffer for optimal utvikling av fosteret. Alle kvinner bør ta folat, og sørge for nok D-vitamin, jod, jern, kalsium og fettsyrer. Om dette ikke dekkes av kostholdet, bør hun ta det som tilskudd. Gravide bør avstå fra alkohol, og det er klare råd om ulike matvarer hun bør unngå. Dette spesifiseres nærmere av Mattilsynet som gir informasjon om sunn og trygg mat.

Tiltak for familier med for tidlig fødte barn

Tiltak for depresjon og annen psykisk uhelse hos mor (med hensyn til barnets psykiske helse, velferd og utvikling)