Tilstandsgruppe: sped- og småbarn

Oversiktstabell: Hva virker for å fremme psykisk helse hos sped- og småbarn?

Her finner du korte beskrivelser av effekter av ulike forebyggende tiltak og behandlingsformer for familier med sped- og småbarn. I tabellen på denne siden finner du en oversikt over behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning. Beskrivelse av hvert tiltak samt GRADE-vurderinger er å finne i undermenyene til venstre.

Tiltak for gravide, og foreldre og barn etter fødsel

Tiltak for familier med for tidlig fødte barn

Tiltak for depresjon og annen psykisk uhelse hos mor (med hensyn til barnets psykiske helse, velferd og utvikling)