Tilstandsgruppe: sped- og småbarn

GRADE-tabeller sped- og småbarn

Familier uten kjente risikofaktorer: foreldreopplæring gitt i løpet av barnets første 2 levemåneder sammenliknet med vanlig eller annen oppfølging

Populasjon: Familier med spedbarn opptil 2 måneder
Intervensjon: Foreldreopplæring om søvn, gråt og typisk atferd hos spedbarn
Sammenligning: Vanlig eller annen oppfølging
Basert på: Bryanton 2013
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Antall barn med 15 timer eller mer søvn per døgn – alder ved oppfølging 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (antall hendelser 1749, antall deltakere 346)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Flere barn av foreldre som fikk opplæring som sov mer enn 15 timer døgnet: RR 1,72 (95% KI 1,56 til 1,90)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Antall barn med 15 timer eller mer søvn per døgn – alder ved oppfølging 12 uker
Studier (antall personer)
1 studie (antall hendelser 1497, antall deltakere 346)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Flere barn av foreldre som fikk opplæring som sov mer enn 15 timer i døgnet: RR 1,73 (95% KI 1,54 til 1,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie).
Utfall
Spedbarnets søvn (gjennomsnittlig antall minutter søvn per døgn) – alder ved oppfølging 6 uker
Studier (antall personer)
3 studier (427 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig antall minutter søvn var 62,08 høyere blant barn av foreldre som fikk opplæring (95% KI 42,88 til 81,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Spedbarnets søvn (gjennomsnittlig antall minutter søvn per natt) – alder ved oppfølging 6 uker
Studier (antall personer)
2 studier (376 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig antall minutter søvn var 29,13 høyere blant barn av foreldre som fikk opplæring (95% KI 18,53 til 39,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Spedbarnets søvn (gjennomsnittlig antall minutter søvn per natt) – alder ved oppfølging 12 uker
Studier (antall personer)
2 studier (753 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig antall minutter søvn var 16,18 høyere blant barn av foreldre som fikk opplæring (95% KI 4,41 til 27,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet.
Utfall
Spedbarnets gråt (gjennomsnittlig antall minutter gråt per dag) – barnets alder ved oppfølging 12 uker
Studier (antall personer)
1 studie (316 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig antall minutter gråt var 3,0 høyere blant barn av foreldre som fikk opplæring (95% KI -4,07 til 10,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Mors stress (Parenting stress Index/PSI) – barnets alder ved oppfølging 6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (35 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig stressnivå var 23,80 høyere blant foreldre som fikk opplæring (95% KI 2,08 til 45,52)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Mors stress (Parenting stress Index/PSI) – barnets alder ved oppfølging 12 uker
Studier (antall personer)
1 studie (35 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig stressnivå var 36,40 høyere blant foreldre som fikk opplæring (95% KI 15,38 til 57,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).
Utfall
Mors kunnskap om spedbarnets atferd (15 spørsmål om spedbarns fysiske evner) – barnets alder ved oppfølging 4 ukerMors kunnskap om spedbarnets atferd (15 spørsmål om spedbarns fysiske evner) – barnets alder ved oppfølging 4 uker
Studier (antall personer)
2 studier (56 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig kunnskapsnivå var 2,58 høyere hos mødre som fikk opplæring (95% KI 1,78 til 3,91)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 4,5
Svært lav
Beskrivelse
4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 5. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Fars kunnskap om spedbarnets atferd (15 spørsmål om spedbarns fysiske evner) – barnets alder ved oppfølging 4 uker
Studier (antall personer)
1 studie (26 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig kunnskapsnivå var 3,70 høyere hos fedre som fikk opplæring (95% KI 1,93 til 5,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 5. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Mors engstelse rundt barneoppdragelse (delskala av Maternal attitude scale/MAS) – barnets alder ved oppfølging <6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig angstnivå 3,70 høyere blant mødre som fikk opplæring (95% KI -1,33 til 8,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 5. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Mors avstand fra eget mors-ideal (15 spørsmåls 7-punkt-skala, høyere skåre ved større avstand) – barnets alder ved oppfølging <6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig diskrepans 0,20 høyere blant mødre som fikk opplæring 0,20 (95% KI -0,11 til 0,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 5. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Gjensidighet (delskala av Maternal attitude scale/MAS) – barnets alder ved oppfølging <6 uker
Studier (antall personer)
1 studie (66 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig gjensidighet 1,10 høyere blant mødre som fikk opplæring (95% KI -3,07 og 5,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 5. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Mors selvsikkerhet i å tolke spedbarnets atferd (12 spørsmål 1-5, total skåre 12-60) – barnets alder ved oppfølging 4 uker
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig selvsikkerhet 3,70 høyere blant mødre som fikk opplæring (95% KI -1,16 til 8,56)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 3,4,5
Svært lav
Beskrivelse
3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 5. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert

Familier uten kjente risikofaktorer: foreldreopplæring gitt i løpet av barnets første 3 leveår sammenliknet med vanlig oppfølging

Familier uten kjente risikofaktorer: effekt av bruk av verktøyet NBAS/NBO for observasjon av spedbarn 0-3 måneder sammenliknet med vanlig oppfølging

Familier uten kjente risikofaktorer og/eller med begynnende vansker: gruppebasert foreldretrening gitt i løpet av barnets første 4 leveår sammenliknet med venteliste eller ingen oppfølging

Familier med kjente risikofaktorer: foreldreopplæring gitt i løpet av graviditeten og barnets første leveår sammenliknet med vanlig eller annen oppfølging

Tenåringsmødre: foreldreopplæring sammenliknet med vanlig oppfølging eller historisk kontroll

Lavinntektsfamilier: hjemmebaserte samspillsintervensjoner gitt i løpet av barnets første 3 leveår sammenliknet med vanlig oppfølging eller historisk kontroll

Familier med kjente risikofaktorer: psykoterapi for foreldre og spedbarn opptil 2 år (Parent-infant psychotherapy/PIP) sammenliknet med vanlig oppfølging

Familier med kjente risikofaktorer: psykoterapi for foreldre og spedbarn opptil 2 år (Parent-infant psychotherapy/PIP) sammenliknet med annen oppfølging

Familier med kjente risikofaktorer: foreldretiltak gitt i løpet av barnets første leveår sammenliknet med ingen eller vanlig oppfølging del 1

Familier med kjente risikofaktorer: foreldretiltak gitt i løpet av barnets første leveår sammenliknet med ingen eller vanlig oppfølging del 2

Familier i risiko for å utvikle disorganiserte tilknytningmønstre: foreldretiltak sammenliknet med vanlig oppfølging eller psykoedukasjon

Familier med kjente risikofaktorer: tiltak for å oppmuntre foreldre til å lese med barna sine gitt i løpet av barnets første 6 leveår sammenliknet med ingen tiltak

Kvinner som nylig har født der mor og barn er uten kjente helseplager: hjemmebesøk i løpet av 5 dager etter fødsel sammenliknet med vanlig helsekontroll

Kvinner uten kjente helseplager som nylig har født: hjemmebesøk i løpet av 10 dager etter hjemkomst fra fødeavdeling sammenliknet med telefonsamtale på skjerm

Kvinner uten kjente helseplager som nylig har født: hjemmebesøk med strukturert opplæring om amming i løpet av 5 uker etter fødsel sammenliknet med vanlig hjemmebesøk

Kvinner som nylig har født der mor og barn er uten kjente helseplager: hjemmebesøk i løpet av 2 måneder etter fødsel: flere sammenliknet med færre eller ingen hjemmebesøk

Spedbarn med kolikk og/eller vansker med diing: osteopati eller kiropraktisk behandling sammenliknet med ingen tiltak, placebo-osteopati eller medikamentell behandling

Familier med kjente risikofaktorer: spedbarnsmassasje gitt i løpet av barnets 3 første levemåneder sammenliknet med vanlig eller annen oppfølging del 1

Familier med kjente risikofaktorer: spedbarnsmassasje gitt i løpet av barnets 3 første levemåneder sammenliknet med vanlig eller annen oppfølging del 2

Fysisk aktivitet i svangerskapet (med hensyn til nevroutvikling hos barn) sammenliknet med vanlig aktivitet

Gravide kvinner uten kjente helseplager: tilskudd av sink sammenliknet med annet vitamintilskudd eller ingen tilskudd

Gravide kvinner uten kjente helseplager: tilskudd av jern sammenliknet med ingen tilskudd eller annet vitamintilskudd uten jern

Gravide kvinner uten kjente helseplager: tilskudd av mikroernæring sammenliknet med lavere dose vitamintilskudd eller ingen tilskudd

Gravide kvinner uten kjente helseplager: tilskudd av essensielle fettsyrer sammenliknet med lavere dose, annen type eller ingen tilskudd, eller informasjon om ernæring

Gravide kvinner uten kjente risikofaktorer: jodtilskudd sammenliknet med placebo eller historisk kontroll

Gravide kvinner uten kjente risikofaktorer: multivitamintilskudd med jern og folsyre sammenliknet med kun jerntilskudd eller jern- og folsyretilskudd

Spedbarn født på termin: tilskudd av omega-3-fettsyrer sammenliknet med lavere dose, annen type eller ingen tilskudd

Underernærte barn mellom 6 måneder og 3 år: økt næringsinntak sammenliknet med vanlig næringsinntak eller historisk kontroll

Barn mellom 6 måneder og opp til 5 år: næringsinntak med 75 % energi fra animalsk føde sammenliknet med andre næringstiltak eller vanlig næringsinntak

Foreldre med barn i risiko for tilknytningsforstyrrelser: videofeedback for å fremme sensitivitet og tilknytning sammenliknet med vanlig oppfølging eller et enklere tiltak uten videofeedback

For tidlig fødte barn: Tiltak på nyfødtintensivavdeling for å stimulere motorisk og mental utvikling sammenliknet med vanlig oppfølging

For tidig fødte barn: motorisk terapi gitt av terapeut (TDPCI) sammenliknet med vanlig oppfølging

For tidlig fødte barn: motorisk terapi gitt av terapeut (TDPCI) sammenliknet med vanlig oppfølging

For tidlig fødte barn: utviklingsomsorg sammenliknet med vanlig oppfølging

For tidlig fødte barn: foreldreopplæring sammenliknet med vanlig oppfølging

For tidlig fødte barn: oppfølging etter hjemkomst fra fødeavdeling sammenliknet med vanlig oppfølging

For tidlig fødte barn: kenguruomsorg sammenliknet med vanlig oppfølging

For tidlig fødte barn: musikkterapi alene eller sammen med kenguruomsorg sammenliknet med vanlig oppfølging på nyfødtavdeling, ingen musikkterapi eller kenguruomsorg alene

For tidlig fødte barn: tilskudd av essensielle fettsyrer sammenliknet med lavere dose, annen type eller ingen tilskudd

For tidlig fødte barn med lav fødselsvekt: oralt administrert kosttilskudd i tillegg til vanlig næringsinntak sammenliknet med vanlig næringsinntak

For tidlig fødte barn: Jod-tilskudd sammenliknet med ikke jod-tilskudd

For tidlig fødte barn med lav fødselsvekt: oralt administrert multivitamintilskudd sammenliknet med vanlig næringsinntak

For tidlig fødte barn med lav fødselsvekt: ekstra næringsrik morsmelkerstatning sammenliknet med vanlig morsmelkerstatning

For tidlig fødte barn med lav fødselsvekt: intravenøst administrert kosttilskudd sammenliknet med vanlig næringsinntak

For tidlig fødte barn med veldig lav fødselsvekt: probiotisk kosttilskudd sammenliknet med vanlig ernæring eller placebo

For tidlig fødte eller barn med lav fødselsvekt: Morsmelkerstatning versus donormelk

Gravide kvinner og kvinner som nylig har født, med eller uten kjent risiko: psykososiale tiltak for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig oppfølging

Gravide kvinner og kvinner som nylig har født, med eller uten kjent risiko: psykologiske tiltak sammenliknet med vanlig oppfølging

Gravide kvinner diagnostisert med depressiv lidelse eller forhøyet nivå av symptomer på fødselsdepresjon: tiltak for å forebygge eller behandle depresjon sammenliknet med vanlig oppfølging

Kvinner med og uten symptomer på depresjon: familieterapi mot fødselsdepresjon hos mor (med hensyn til psykisk helse og utvikling hos barn) sammenliknet med vanlig/ ingen behandling

Gravide kvinner eller mødre med eldre barn, kvinner diagnostisert med depressiv lidelse eller forhøyet nivå av symptomer på fødselsdepresjon: psykologisk behandling for depresjon sammenliknet med vanlig oppfølging eller venteliste

Kvinner med og uten kjent fødselsdepresjon: psykologisk terapi gitt mor- og spedbarn (men hensyn til utfall hos barn) sammenliknet med vanlig/ ingen behandling

Kvinner med psykiske lidelser: behandling av psykisk lidelse hos mor før fødsel (med hensyn til barnets psykiske helse og utvikling etter fødsel) sammenliknet med vanlig/ enklere oppfølging

Gravide kvinner med eller uten kjent risiko eller par som skal ha barn for første gang: kurs for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig fødselsforberedende oppfølging

Kvinner med symptomer på depresjon: psykososiale (foreldre) tiltak sammenliknet med vanlig/ ingen behandling

Kvinner som nylig har født med økt risiko for fødselsdepresjon: samspillsintervensjoner («Mother-Child Interaction Guidance») i behandling av fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig oppfølging

Gravide kvinner med økt risiko: kognitiv atferdsterapi for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig fødselsforberedende oppfølging

Kvinner som nylig har født, diagnostisert med depressiv lidelse eller forhøyet nivå av symptomer på fødselsdepresjon: kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Mødre med sped- og småbarn: kognitiv atferdsterapi for depresjon sammenliknet med vanlig oppfølging

Gravide kvinner: interpersonlig psykoterapi for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig fødselsforberedende oppfølging

Mødre med spedbarn og eldre barn: interpersonlig psykoterapi for depresjon sammenliknet med vanlig oppfølging eller historisk kontroll

Kvinner som nylig har opplevd en vanskelig fødsel: psykologisk debriefing for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig oppfølging etter fødsel

Kvinner uten kjente helseplager som nylig har født: hjemmebesøk av helsepersonell i løpet av 3 måneder etter fødsel for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig oppfølging

Gravide kvinner med kjent risiko og kvinner med og uten kjent risiko som nylig har født: oppfølging fra lekpersoner for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig oppfølging

Kvinner med kjent risiko som nylig har født: telefonoppfølging i nyfødtperioden for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig oppfølging etter fødsel

Kvinner som nylig har født: e-helsetiltak for å forebygge og behandle perinatale stemningslidelser sammenliknet med ingen tiltak eller historisk kontroll

Kvinner uten helseplager som nylig har født: oppfølging hos fastlege 1 uke etter hjemkomst fra sykehusfødsel for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med oppfølging 6 uker etter fødsel

Gravide kvinner: tiltak for å øke samhandling mellom ulike helsetjenester for å forebygge fødselsdepresjon sammenliknet med vanlig oppfølging