Tilstandsgruppe: sped- og småbarn

Utvikling, sped- og småbarn

Akronym og fullt navn
Beskrivelse
Måleegenskaper
Tilgjengelighet
Akronym og fullt navn
ASQ Ages & Stages Questionnaires
Beskrivelse
Foreldreutfylte skjemaer for kartlegging utvikling hos barn 4 måneder-5 år
Akronym og fullt navn
ASQ:SE Ages and Stages Questionnaire Social-Emotional
Beskrivelse
Foreldreutfylte skjemaer for kartlegging av sosial og emosjonell kompetanse hos barn 4 måneder-5 år
Akronym og fullt navn
Bayley-III Bayley Scales of Infant and Toddler Development – 3rd Edition
Beskrivelse
Test for allsidig utviklingsvurdering av sped- og småbarn 1-42 måneder
Akronym og fullt navn
Movement ABC-2 Movement Assessment Battery for Children – 2nd edition
Beskrivelse

Test for vurdering av barns motoriske utviklingsnivå, 3-16 år (sjekklisten 5-12 år)

Måleegenskaper
Akronym og fullt navn
WPPSI-III Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – 3rd edition
Beskrivelse
Test for vurdering av kognitive evner hos små barn 2 år 6 måneder-7 år 3 måneder
Måleegenskaper
Tilgjengelighet