Tilstandsgruppe: angstlidelser

Spesifikke diagnostiske verktøy angst

Akronym og fullt navn
Beskrivelse
Måleegenskaper
Tilgjengelighet
Akronym og fullt navn
ADIS-C Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV: Barneversjonen
Beskrivelse
Semistrukturert intervju for diagnostisering angstlidelser hos barn og ungdom mellom 7-17 år. Fins også som foreldreintervju (ADIS-P)