Tilstandsgruppe: angstlidelser

GRADE-tabeller angst

Alle forebyggingsprogrammer sammenliknet med venteliste

Alle forebyggingsprogrammer sammenliknet med aktiv kontroll

Skolebaserte forebyggingstiltak sammenliknet med vanlig undervisning, ingen eller annen behandling

Oppmerksomt nærvær (mindfulness) sammenliknet med ingen eller annen behandling (de fleste deltakerne er uten angstdiagnose)

Psykologiske tiltak for emosjonsregulering og angst sammenliknet med ingen/annen behandling

Psykoedukasjon sammenliknet med individuell eller familiebasert kognitiv atferdsterapi

Psykoedukasjon i gruppe sammenliknet med ingen eller annen behandling

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med venteliste eller ingen behandling

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med venteliste eller ingen behandling (supplerende utfall)

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet aktiv kontroll og vanlig oppfølging

Kognitiv atferdsterapi supplert med oppmerksomhetsmodifisering vs CBT alene eller CBT og psykologisk placebo

Kognitiv atferdsterapi gitt kun til foreldre til barn med angst sammenliknet med ingen eller annen behandling

Teknologibasert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med standard CBT eller ingen behandling

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med protokollbasert behandling (uten elementer av KAT)

Kognitiv restrukturering sammenliknet med ingen behandling, nøytral eller negativ trening

Oppmerksomhetsmodifisering (attention bias modification (ABM)) sammenliknet med ingen behandling eller trening på oppmerksomhetskontroll

Familieinvolvering sammenliknet med minimal familieinvolvering

Foreldretiltak sammenliknet med tiltak hos barnet eller ingen behandling

Foreldre-barn interaksjonsterapi / Parent-Child Interaction therapy sammenliknet med historisk kontroll

Psykodynamisk terapi sammenliknet med ingen behandling (venteliste)

Oppmerksomt nærvær (mindfulness) sammenliknet med ingen eller annen behandling

Oppmerksomt nærvær (mindfulness) som skoletiltak sammenliknet med historisk kontroll

Musikkterapi sammenliknet med vanlig eller ingen behandling

Terapeutiske spill (gaming) sammenliknet med historisk kontroll

Pre-/probiotikatilskudd sammenliknet med ingen behandling

Psykologisk terapi sammenliknet med medikamentell behandling

Kombinasjonsbehandling (sertralin + kognitiv atferdsterapi) sammenliknet med kognitiv atferdsterapi alene

Kombinasjonsbehandling (fluoksetin + kognitiv atferdsterapi) sammenliknet kognitiv atferdsterapi alene

Kombinasjonsbehandling (imipramin + kognitiv atferdsterapi) sammenliknet med kognitiv atferdsterapi alene

Kombinasjonsbehandling (sertralin + kognitiv atferdsterapi) sammenliknet med sertralin alene

Fluoksetin sammenliknet med klomipramin

Venlafaksin sammenliknet med atomoksetin

Psykososiale tiltak ved skolevegring sammenliknet med venteliste eller forsterket oppfølging

Kognitiv atferdsterapi og medisiner ved skolevegring sammenliknet med kognitiv atferdsterapi alene

Psykologiske tiltak mot selektiv mutisme sammenliknet med ingen eller annen behandling