Tilstandsgruppe: angstlidelser

GRADE-tabeller angst

Alle forebyggingsprogrammer sammenliknet med venteliste

Alle forebyggingsprogrammer sammenliknet med aktiv kontroll

Oppmerksomt nærvær (mindfulness) sammenliknet med ingen eller annen behandling (de fleste deltakerne er uten angstdiagnose)

Psykoedukasjon sammenliknet med individuell eller familiebasert kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med venteliste eller ingen behandling

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med venteliste eller ingen behandling (supplerende utfall)

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet aktiv kontroll og vanlig oppfølging

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med protokollbasert behandling (uten elementer av KAT)

Psykososiale tiltak ved skolevegring sammenliknet med venteliste eller forsterket oppfølging

Kognitiv atferdsterapi og medisiner ved skolevegring sammenliknet med kognitiv atferdsterapi alene

Kognitiv restrukturering sammenliknet med ingen behandling, nøytral eller negativ trening

Familieinvolvering sammenliknet med minimal familieinvolvering

Psykodynamisk terapi sammenliknet med ingen behandling (venteliste)

Oppmerksomt nærvær (mindfulness) sammenliknet med ingen eller annen behandling

Psykologisk terapi sammenliknet med medikamentell behandling

Kombinasjonsbehandling (sertralin + kognitiv atferdsterapi) sammenliknet med kognitiv atferdsterapi alene

Kombinasjonsbehandling (fluoksetin + kognitiv atferdsterapi) sammenliknet kognitiv atferdsterapi alene

Kombinasjonsbehandling (imipramin + kognitiv atferdsterapi) sammenliknet med kognitiv atferdsterapi alene

Kombinasjonsbehandling (sertralin + kognitiv atferdsterapi) sammenliknet med sertralin alene

Fluoksetin sammenliknet med klomipramin

Venlafaksin sammenliknet med atomoksetin