Tilstandsgruppe: angstlidelser

Dokumentasjonsgrunnlag angst

Inkluderte oversikter for angstlidelser (hovedkapittel)

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Bennett 2013
Søkedato
Artikler publisert fra 1990 opptil 2011
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og unge i følgende aldersgrupper: 6-7, 8-11, 12-15 og 16-19
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Lawrence 2017
Søkedato
Artikler publisert opp til oktober 2016
Tiltak
Forebyggende programmer
Populasjon
Barn i risiko, 6-18 år.
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt og metaanalyse
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
01.09.19
Kommentar
ID
NICE 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil juni 2017
Tiltak
Alle
Populasjon
Barn og unge under 17 år diagnostisert med sosial angstlidelse
Ekskludert
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Krebs, 2018
Søkedato
Mars 2017
Tiltak
Kognitiv restrukturering
Populasjon
Barn og unge opp til 18 år
Ekskludert
Integrative behandlingsformer
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Öst 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil 1. mai 2016
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med en angstlidelse
Ekskludert
Pasienter som ikke hadde angstlidelse som primærdiagnose
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Ruiz-Iniguez, 2019
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Oppmerksomt nærvær (mindfulness)
Populasjon
Barn og unge mellom 7 og 18 år
Ekskludert
Ukjent
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Socialstyrelsen 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil 01.12.2016
Tiltak
Alle
Populasjon
Barn og unge (samt voksne)
Ekskludert
Lenke
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Sunhedsstyrelsen 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil 01.04.2016
Tiltak
Alle
Populasjon
Barn og unge mellom 6 og 17 år diagnosisert med sosial angstlidelse, separasjonsangst eller generalisert angstlidelse
Ekskludert
Ikke spesifikk fobi, tvangslidelser, PTSD, agorafobi eller panikkangst
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Wang 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil 1. februar 2017
Tiltak
Kognitiv atferdsterapi og medikamentell behandling eller en kombinasjon av disse
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med en angstlidelse
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Zhang 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil januar 2017
Tiltak
Psykoterapi
Populasjon
Barn under 7 år diagnostisert med en angstlidelse, inkl. de med komorbiditet (som autisme, deprejson, ADHD)
Ekskludert
Studier hvor mer enn 20 % av deltakerne hadde primærdiagnose PSTD eller OCD.
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Oversikter til vurdering ved neste oppdatering

Inkluderte oversikter for utfyllende kapitler angstlidelse