Tilstandsgruppe: selvskading og selvmordsatferd

Dokumentasjonsgrunnlaget selvskading og selvmordsatferd

Dokumentasjonsgrunnlaget for selvskadings- og selvmordsproblematikk (hovedkapittel)

Ekskluderte oversikter

Inkluderte oversikter utfyllende kapitler selvskading- og selvmordsproblematikk