Tilstandsgruppe: selvskading og selvmordsatferd

Dokumentasjonsgrunnlaget selvskading og selvmordsatferd

Dokumentasjonsgrunnlaget for selvskadings- og selvmordsproblematikk (hovedkapittel)

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Hawton 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil januar 2015
Tiltak
Alle
Populasjon
Barn og unge opp til 19 år med historikk av minst en episode selvskading (inkludert selvmordsproblematikk: selvskading med intensjon om å ta livet sitt). Inkluderer også studier der en minoritet (<15% ) var voksne, gitt at de var henvist til psykisk helsevern for barn og unge
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Kothgassner 2020
Søkedato
Artikler fra desember 1999 til desember 2019
Tiltak
Psykologisk terapi
Populasjon
Barn og ungdom 11-19 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
NICE 2004 (CG16) og NICE Appendix A1 2016 (oppdatert søk CG16)
Søkedato
Artikler publisert opptil april 2016
Tiltak
Alle
Populasjon
Barn, unge og voksne fra 8 år og oppover med historikk av minst en episode selvskading
Ekskludert
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
NICE 2011 (CG133) og NICE Appendix A2 (oppdatert søk CG133)
Søkedato
Artikler publisert opptil april 2016
Tiltak
Alle
Populasjon
Barn, unge og voksne fra 8 år og oppover med historikk av minst en episode selvskading
Ekskludert
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
NICE 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil 19. oktober 2017
Tiltak
Selvmordsforebyggende tiltak i ulike lokale arenaer
Populasjon
Alle
Ekskludert
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
20.08.18
Kommentar
ID
Okolie 2020
Søkedato
Artikler publisert frem til mars 2020
Tiltak
Tiltak for å forebygge selvmord i trafikken
Populasjon
Alle
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
O`Connor 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil juni 2012
Tiltak
Screening eller behandling ved selvmordsatferd (atferdsbasert eller medikamentell behandling) i første- eller andrelinjetjenesten
Populasjon
Ungdom og voksne, primært med selvmordsproblematikk og/eller depresjonsdiagnose, stoffmisbruk, PTSD eller boarderline personlighetsforstyrrelse. Ikke eksplisitt krav om historikk med selvskading. Inkluderer også populasjonsbaserte utvalg, som skoleklasser
Ekskludert
Pasienter diagnostisert med andre psykiske lidelser
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Ougrin 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil mai 2014
Tiltak
Alle
Populasjon
Barn og ungdom i alderen 10-19 år med historikk av minst en episode selvskading
Ekskludert
Der deltakere med selvskadingsproblematikk var en minoritet av studieutvalget (<50%), der selvskading kun skjedde samtidig med nevroutviklingsforstyrrelse
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Pistone 2019
Søkedato
Artikler publisert frem til mai 2017
Tiltak
Opplæringstiltak
Populasjon
Alle
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
SBU 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil oktober 2014
Tiltak
Skolebaserte tiltak: universelle, selektive og indikerte forebyggende tiltak
Populasjon
Barn og unge med og uten økt risiko for selvskading og selvmordsproblematikk
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Witt 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil mars 2017
Tiltak
Digitale tiltak (selvhjelp)
Populasjon
Ungdom med selvrapporterte selvmordstanker og/eller som fikk behandling for depresjon
Ekskludert
Tiltak rettet mot «gate-keepers»
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Oversikter til vurdering ved neste oppdatering

Inkluderte oversikter utfyllende kapitler selvskading- og selvmordsproblematikk