Tilstandsgruppe: risikoatferd

GRADE-tabeller risikoatferd

Sammensatt risikoatferd: Etter-skole programmer (ASP) sammenliknet med vanlig praksis, venteliste eller ingen tiltak

Sammensatt risikoatferd: Styrkebaserte forebyggende tiltak sammenliknet med vanlig praksis

Sammensatt risikoatferd: Skolebaserte forebyggende tiltak sammenliknet med vanlig praksis

Sammensatt risikoatferd: Tiltak med fokus på sammensatt risikoatferd på individ-, familie- og skolenivå sammenliknet med vanlig praksis, venteliste eller ingen tiltak del 1

Sammensatt risikoatferd: Tiltak med fokus på sammensatt risikoatferd på individ-, familie- og skolenivå sammenliknet med vanlig praksis, venteliste eller ingen tiltak del 2

Kriminell atferd: Forebyggende tiltak sammenliknet med vanlig eller ingen oppfølging

Kriminell atferd: Portforbud for å forebygge ungdomskriminalitet sammenliknet med vanlig oppfølging

Kriminell atferd: Etter-skoleprogrammer som forebygging sammenliknet med vanlig oppfølging

Kriminell atferd: Familiebaserte tiltak sammenliknet med vanlig, alternativ eller ingen oppfølging

Kriminell atferd: Politibaserte tiltak som et alternativ til fengsel sammenliknet med vanlig praksis

Kriminell atferd: Ettervernstiltak og ISP (intensive supervision probation) sammenliknet med vanlig praksis

Kriminell atferd: Psykososiale tiltak sammenliknet med vanlig praksis

Kriminell atferd: Tiltak rettet mot kriminell atferd sammenliknet med ingen tiltak, venteliste eller vanlig praksis

Aggresjonsproblematikk: Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med placebo, venteliste eller vanlig oppfølging

Aggressjonsproblematikk: Sinnemestringstiltak ART (Aggression Replacement Training) sammenliknet med vanlig oppfølging

Aggresjonsproblematikk: Tiltak som fokuserer på positive ferdigheter (Positive Youth Development Program) sammenliknet med vanlig oppfølging

Aggresjonsproblematikk: Skolebaserte tiltak for å forebygge vold i kjæresteforhold sammenliknet med vanlig undervisning

Aggresjonsproblematikk: Tiltaket kampsport sammenliknet med vanlig oppfølging

Aggresjonsproblematikk: Skolebaserte kompetansehevende tiltak sammenliknet med vanlig opplæring eller venteliste

Aggresjonsproblematikk: Universelle eller målrettede tiltak sammenliknet med ingen tiltak, venteliste eller vanlig praksis

Seksuell risikoatferd: Kompetanseheving og utvikling av et kritisk blikk på media sammenliknet med vanlig undervisning

Problematisk og skadelig seksuell atferd: kognitivt baserte terapiformer, multisystemisk terapi og aktivitetsbasert e-terapi sammenliknet med vanlig praksis

Problematisk og skadelig seksuell atferd: Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med ingen tiltak, venteliste eller vanlig praksis