Tilstandsgruppe: psykoselidelser

Dokumentasjonsgrunnlag psykose

Nedenfor finner du søkeloggen for psykosekapittelet, og en oversikt over inkluderte publikasjoner og prioritering av disse.

Inkluderte oversikter for psykose (hovedkapittel)

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Datta 2020
Søkedato
Artikler publisert opp til mars 2019
Tiltak
Psykologiske tiltak for psykose
Populasjon
Ungdom 13-17 år med psykose diagnose (inkl akutt psykose, schizofreni, schizofreniform, schizoaffective, delusional disorder, affective psychosis)
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
10
Søkedato i Håndboka
27.11.2020
Kommentar
ID
Geretsegger 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil januar 2015
Tiltak
Musikkterapi
Populasjon
Pasienter i alle aldre, inkludert barn og unge, diagnostisert med schizofreni eller annen psykoselidelse
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Kumar 2013
Søkedato
Artikler publisert opptil oktober 2013
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge mellom 13 og 17 år diagnostisert med schizofreni
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
NICE 2013 (CG155) og NICE Appendix A 2016 (oppdatert søk CG155)
Søkedato
Artikler publisert opptil oktober 2016
Tiltak
Alle
Populasjon
Barn og unge under 17 år diagnostisert med en psykoselidelse
Ekskludert
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
NICE 2011 (CG120) og NICE Appendix A 2016 (oppdatert søk CG120)
Søkedato
Artikler publisert opptil oktober 2016
Tiltak
Alle
Populasjon
Alle aldre, inkludert barn og unge, diagnostisert med en psykoselidelse og samtidig rusbruk
Ekskludert
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar
ID
Xia 2018
Søkedato
Artikler publisert inntil februar 2017
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med en psykoselidelse
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
28.02.18
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Oversikter til vurdering ved neste oppdatering

Inkluderte oversikter utfyllende kapitler psykose