Tilstandsgruppe: funksjonsnedsettelse og psykisk helse

Generelle symptomskalaer

Akronym og fullt navn
Beskrivelse
Måleegenskaper
Tilgjengelighet
Akronym og fullt navn
DBC-P Developmental behavior checklist - foreldreversjon
Beskrivelse
Foreldreutfylt spørreskjema for barn og unge med utviklingshemninger og utviklingsforstyrrelser