Tilstandsgruppe: funksjonsnedsettelse og psykisk helse

Dokumentasjonsgrunnlag funksjonsnedsettelser og psykisk helse

Inkluderte oversikter funksjonsnedsettelse og psykisk helse

Ekskluderte oversikter

Inkluderte studier for utfyllende kapitler funksjonsnedsettelse og psykiske vansker