Tilstandsgruppe: funksjonsnedsettelse og psykisk helse

GRADE-tabeller funksjonsnedsettelse og psykisk helse

Melatonin sammenlignet med placebo

Foreldretiltak for søvnvansker sammenliknet med vanlig oppfølging eller venteliste

Foreldreopplæring sammenliknet med vanlig oppfølging, venteliste eller ingen behandling

Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med anvendt atferdsanalyse

Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging

Trening av sosial kompetanse sammenliknet med vanlig oppfølging

Funksjonsbaserte tiltak i skolen sammenliknet med single-case studier med flere registreringer før og etter tiltaket

Motorisk trening ved dyspraksi sammenliknet med vanlig oppfølging

Fysisk aktivitet sammenliknet med kontrollgruppe