Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for behandling av PTSD og samtidig depresjon hos barn og unge

Dette kapittelet oppsummerer forskning om effekt av traumefokusert kognitiv atferdsterapi for behandling av PTSD og samtidig depresjon hos barn og unge.

Her omtaler vi oppsummert forskning om effekt av traumefokusert kognitiv atferdsterapi for behandling av PTSD og samtidig depresjon hos barn og unge, som er utfyllende i forhold til hva som rapporteres i hovedkapittelet om traumerelaterte lidelser. Forskning oppsummert i dette kapittelet er ikke gradert, men vi oppgir kvaliteten på hver enkelt systematisk oversikt med AMSTAR-skår.

En systematisk oversikt av Lenz og kollegaer (1) (AMSTAR 5 av 11) bidrar med relevant kunnskap på behandling av PTSD og samtidig depresjon.

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi ble utviklet spesielt for barn og unge, og har blitt en av de ledende behandlingsformene for traume og PTSD i denne populasjonen. Et kjerneprinsipp ved TF-CBT er gradvis eksponering til den traumatiske erfaringen gjennom behandlingens ulike modes/faser. Komponenter i behandlingen omfatter psykoedukasjon, avslapningsteknikker, emosjonsmestringsferdigheter, kognitiv restrukturering, traumenarrativ, eksponering, felles foreldre–barn-sesjoner og å fremme framtidig trygghet.

Formålet med oversikten var å evaluere hvor effektiv TF-CBT er i å dempe symptomer på PTSD og samtidig depresjon hos barn og unge med traume. Studien omfattet 21 primærstudier med 1860 barn og unge. Oversiktsforfatterne konkluderer med at TF-CBT er et lovende tiltak i behandlingen av PTSD og samtidig depresjon. Det ble funnet at dette tiltaket har stor effekt sammenliknet med ingen behandling, og moderat effekt sammenliknet med andre behandlingsformer. Videre fant man at behandlingseffekten ble funnet i varierende populasjoner, uavhengig av alder, etnisitet, og type traume. Forfatterne konkluderer med at resultatene er lovende, særlig med tanke på at depresjonssymptomer ofte er til stede ved en PTSD-diagnose.

 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Ingrid Borren, assisternde redaktør Tiltakshåndboka og Astrid Dahlgren, tidligere seksjonsleder RBUP Øst og Sør / tidligere redaktør Tiltakshåndboka.


(1) Lenz AS, Hollenbaugh KM. Meta-analysis of trauma-focused cognitive behaviorla therapy for treating PTSD and co-occurring depression among children and adolescents. Couns. Outcome Res. Eval.. 2015;6(1):18-32. 

10.05.2022  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send