Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for behandling av PTSD og samtidig depresjon hos barn og unge

Dette kapittelet oppsummerer forskning om effekt av traumefokusert kognitiv atferdsterapi for behandling av PTSD og samtidig depresjon hos barn og unge.

En systematisk oversikt av Lenz og kollegaer (AMSTAR 5 av 11) bidrar med relevant kunnskap på behandling av PTSD og samtidig depresjon (1).

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi ble utviklet spesielt for barn og unge, og har blitt en av de ledende behandlingsformene for traume og PTSD i denne populasjonen. Et kjerneprinsipp ved TF-KAT er gradvis eksponering til den traumatiske erfaringen gjennom behandlingen ulike modes/faser. Komponenter i behandlingen omfatter psykoedukasjon, avslapningsteknikker, emosjonsmestringsferdigheter, kognitiv restrukturering, traumenarrativ, eksponering, felles foreldre-barn-sesjoner og å fremme fremtidig trygghet.

Formålet med oversikten var å evaluere hvor effektiv TF-KAT er i å dempe symptomer på PTSD og samtidig depresjon hos barn og unge med traume. Studien omfattet 21 primærstudier med 1860 barn og unge. Oversiktsforfatterne konkluderer med at TF-KAT er et lovende tiltak i behandlingen av PTSD og samtidig depresjon. Det ble funnet at dette tiltaket er har stor effekt sammenlignet med ingen behandling, og moderat effekt sammenlignet med andre behandlingsformer. Videre fant man at behandlingseffekten ble funnet i varierende populasjoner, uavhengig av alder, etnisitet, og type traume. Forfatterne konkluderer med at resultatene er lovende, særlig med tanke på at depresjonssymptomer ofte er til stede ved en PTSD-diagnose.

 

Dokumentasjonsgrunnlaget er innhentet og kvalitetssikret av: Ingrid Borren, forsker, RBUP, og Astrid Dahlgren, seksjonsleder RBUP Øst og Sør / redaktør Håndboka.


(1.) Lenz AS, Hollenbaugh KM. Meta-analysis of trauma-focused cognitive behaviorla therapy for treating PTSD and co-occurring depression among children and adolescents. Counseling Outcome Research and Evaluation, 6:1, 18-32. 2015.

03.02.2021  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send