Mer om psykologisk terapi: Behandlingssted og effekt etter alder

Her omtaler vi oppsummert forskning om indirekte sammenlikninger av psykologiske behandlingsformer for unge med anoreksi, som er utfyllende i forhold til hva som rapporteres i hovedkapittelet om spiseforstyrrelser. Forskning oppsummert i dette kapittelet er ikke gradert, men vi oppgir kvaliteten på hver enkelt systematiske oversikt med AMSTAR-skår.
 
Formålet var å undersøke effekten av ulike psykologiske behandlingsformer og se på effekten av ulike behandlingssteder (innleggelse eller poliklinisk behandling). 
 

Mer om psykologisk behandling: Effekt av behandlingsform og behandlingssted

Dokumentasjonsgrunnlaget er hentet fra den systematiske oversikten og nettverksanalysen utført av Zeeck og kollegaer (1) (AMSTAR 4 av 11). Oversikten omfatter 10 studier med 625 ungdommer. Formålet med studien var å evaluere effektene av psykoterapeutiske behandlingsmetoder på anoreksi samt å sammenlikne effekter mellom ulike behandlingsmetoder, mellom innleggelse og poliklinisk behandling og mellom voksne og ungdommer. Effektene ble målt på vektøkning som indikasjon på forbedring hos den aktuelle populasjonen med anoreksi.  

Forfatterne konkluderer med at mange psykoterapeutiske intervensjoner kan anbefales for behandling av anoreksi hos voksne og ungdommer, men at det ikke er mulig å konkludere rundt hvorvidt noen av behandlingsmetodene er bedre enn de andre. Vektøkningen var større hos ungdom enn hos voksne og større hos voksne og ungdom som var innlagt, sammenliknet med de som fikk poliklinisk behandling. Fordi resultatene indikerer at ungdom og voksne har ulik effekt av behandling, anbefaler forfatterne at man skiller mellom ungdom og voksne, da det er forskjell mellom gruppene med tanke på tilnærminger som anses passende, og også behandlingsrespons. 

 

Dokumentasjonsgrunnlag ble innhentet og kvalitetssikret av: Benjamin Andersen Sandoval, student NTNU, Tora Margrethe Hustad, student NTNU, Ida Marie Brennhaugen, student NTNU, Ingrid Borren, assisterende redaktør Tiltakshåndboka, og Astrid Dahlgren, tidligere seksjonsleder ved RBUP Øst og Sør / tidligere redaktør Tiltakshåndboka.  


(1) Zeeck A Herpertz-Dahlmann B, Friederich HC, Brockmeyer T, Resmark G, Hagenah U et alPsychotherapeutic treatment for anorexia nervosa: A systematic review and network meta-analysis. Front Psychiatry2018;9:158. doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00158 

10.05.2022  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send