Universelle forebyggingstiltak: Sammensatte forebyggingstiltak sammenliknet med ingen/annet tiltak

Populasjon: Skolebarn 6-12 år
Intervensjon: Sammensatte forebyggingstiltak
Sammenligning: Ingen/annet tiltak
Basert på: Pursey, 2021
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Utfall relatert til kroppsbilde
Studier (antall personer)
16 studier (3988 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,26 (95 % KI 0,01 til 0,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy heterogenitet 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Utfall relatert til kroppsbilde, jenter
Studier (antall personer)
13 studier (2457 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,40 (95 % KI 0,07 til 0,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy heterogenitet 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Utfall relatert til kroppsbilde, gutter
Studier (antall personer)
7 studier (852 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,23 (95 % KI -0,24 til 0,70)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy heterogenitet 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Kroppsbilde (universelle selektive programmer)
Studier (antall personer)
14 studier (ukjent antall deltakere, men over 400)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,27 (95 % KI -0,02 til 0,55)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av høy heterogenitet 2. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert