Universelle forebyggingstiltak: Sammensatte forebyggingstiltak i skolen

Populasjon: Barn/unge med snittalder 11-14 år
Intervensjon: Sammensatte forebyggingstiltak
Sammenligning: Undervisning som vanlig/uspesifisert kontroll
Basert på: Le, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Spiseforstyrrelses-atferd (gutter) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (447 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.21 (95 % KI -0,61 til 0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Spiseforstyrrelesesatferd (jenter) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (534 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.74 (95 % KI -1,16 til -0,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Tynnhetsideal internalisering ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
3 studier (1134 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.14 (95 % KI -0,73 til 0,45)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Tynnhetsideal internalisering (jenter) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (534 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.12 (95 % KI -0,86 til 0,63)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Tynnhetsideal internalisering (gutter) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (453 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standard gjennomsnittlig forskjell -0.07 (95 % KI -0,87 til 0,72)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Misnøye med egen kropp ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (834 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0.04 (95 % KI -0,10 til 0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Spiseforstyrrelses- atferd (hele populasjonen) Oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (447 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.37 (95 % KI -1,07 til 0,32)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Spiseforstyrrelesesatferd (jenter) Oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (534 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.59 (95 % KI -0,77 til -0,42)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Tynnhetsideal internalisering, oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (1134 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.41 (95 % KI -0,68 til -0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Tynnhetsideal internalisering (jenter), oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (534 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standard gjennomsnittlig forskjell- 0.52 (95 % KI -0,77 til -0,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Tynnhetsideal-internalisering (gutter), oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (453 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell-0.26 (95 % KI -0,74 til 0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Misnøye med egen kropp, oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (834 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0.01 (95 % KI -0,13 til 0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil