Universelle forebyggingstiltak: Medieforståelsestiltak sammenliknet med vanlig undervisning/annet tiltak

Populasjon: Barn og unge mellom 10 og 14 år
Intervensjon: Medieforståelsestiltak
Sammenligning: Vanlig undervisning/annet tiltak
Basert på: Zuair, 2022
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Bekymringer rundt kroppsbilde
Studier (antall personer)
19 studier (ukjent antall deltakere, men over 400)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g -0,25, 95 % KI -0,33 til -0,16
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Bekymringer rundt spising
Studier (antall personer)
19 studier (ukjent antall deltakere, men over 400)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g -0,18, 95 % KI -0,26 til -0,11
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Tynnhetsidealisering
Studier (antall personer)
12 studier (ukjent antall deltakere, men over 400)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g -0,40, 95 % KI -0,57 til -0,23
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Total effekt
Studier (antall personer)
21 studier (5222 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedges g -0,25, 95 % KI -0,32 til -0,18
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert