Universelle forebyggingstiltak: Medieforståelsestiltak sammenliknet med vanlig undervisning (forts).

Populasjon: Barn/unge mes snittalder 12-14 år
Intervensjon: Medieforståelsestiltak
Sammenligning: Undervisning som vanlig
Basert på: Le, 2027
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Mistilfredstilhet med egen kropp (gutter) Oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (566 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell-0.03 (95 % KI -0,21 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Mediainternalisering (jenter) Oppfølging
Studier (antall personer)
4 studier (968 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.09 (95 % KI-0,23 til 0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Mediainternalisering (gutter) Oppfølging
Studier (antall personer)
4 studier (968 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.26 (95 % KI -0,49 til -0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Selvtillit (jenter) Oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (300 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0.18 (95 % KI -0,40 til 0,75)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert 1- på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Selvtillit (gutter) Oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (291 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0.08 (95 % KI -0,17 til 0,33)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert 1- på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil