Universelle forebyggingstiltak: Medieforståelsestiltak sammenliknet med kontroll

Populasjon: Gutter med snittalder 13 år
Intervensjon: Medieforståelsestiltak
Sammenligning: Andre forebyggende intervensjoner (vanlig undervisning, selvtillitsøkning mm.)
Basert på: Le, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Mediainternalisering etter tiltaksslutt
Studier (antall personer)
3 studier (717 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell-0.35 (KI 95 % -0,52 til -0,18).
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil: bl.a. Ukjent frafall, selektiv rapportering av utfall.
Utfall
Media-internalisering, oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (717 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.20 (KI 95 % -0,37 til -0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil: bl.a. Ukjent frafall, selektiv rapportering av utfall.