Universelle forebyggingstiltak: Medieforståelsestiltak sammenlignet med vanlig undervisning

Populasjon: Barn/unge med snittalder 12-14 år
Intervensjon: Medieforståelsestiltak
Sammenligning: Undervisning som vanlig
Basert på: Le, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Bekymring for vekt og figur (jenter) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (300 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.74 (95 % KI -0,99 til -0,49)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert 1- på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Bekymring for vekt og figur (gutter) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (291 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.29 (95 % KI -0,54 til -0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert 1- på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Slanking (jenter) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
4 studier (783 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.13 (95 % KI -0,28 til til 0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Slanking (gutter) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
4 studier (593 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.16 (95 % KI -0,33 til 0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Mistilfredstilhet med egen kropp (jenter) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
3 studier (767 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.08 (95 % KI -0,23 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Mistilfredstilhet med egen kropp (gutter) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
3 studier (566 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell-0.18 (95 % KI -0,37 til 0,00)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Media- internalisering (jenter) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
4 studier (968 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.21 (95 % KI -0,34 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Media- internalisering (gutter) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
4 studier (968 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.49 (95 % KI -0,87 til -0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Selvtillit (jenter) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (300 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0.22 (95 % KI -0,03 til 0,46)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert 1- på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Selvtillit (gutter) ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (291 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0.20 (95 % KI -0,05 til 0,44)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert 1- på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Bekymring for vekt og figur (jenter) Oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (300 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.69 (95 % KI -1,17 til -0,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert 1- på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Fasong- og vektbekymring (gutter) Ved oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (291 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.32 (95 % kI -0,57 til - 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert 1- på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Slanking (jenter) Oppfølging
Studier (antall personer)
4 studier (783 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.01 (95 % KI -0,16 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Slanking (gutter) Oppfølging
Studier (antall personer)
4 studier (593 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,00 (95 % KI -0,17 til 0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Mistilfredstilhet med egen kropp (jenter) Oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (566 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell-0.03 (95 % KI -0,21 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil