Selektiv forebygging: Tiltak med fokus på sunn vekt sammenliknet med ingen/andre tiltak

Populasjon: Unge kvinner med snittalder 17-19 år
Intervensjon: Sunn vekt-intervensjoner
Sammenligning: Ingen/annet tiltak
Basert på: Le, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Misnøye med egen kropp ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
4 studier (745 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,28 (95 % KI -0,45 til -0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Tynnhetsideal- internalisering ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (330 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,45 (95 % KI -1,16 til 0,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Slanking ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
4 studier (745 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,23 (95 % KI -0,55 til 0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Negativ affekt ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
4 studier (745 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,02 (95 % KI -0,43 til 0,39)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Bulimisk atferd ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (330 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,30 (95 % KI -1,21 til 0,60)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
BMI ved oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (641 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Vektet gjennomsnittlig forskjell -0,89 (95 % KI -1,60 til -0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Misnøye med egen kropp ved oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (728 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,28 (95 % KI -0,56 til 0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Tynnhetsideal-internalisering ved oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (330 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,27 (95 % KI -0,49 til 0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Slanking ved oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (728 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,30 (95 % KI -0,57 til - 0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Negativ affekt ved oppfølging
Studier (antall personer)
3 studie (728 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,00 (95 % KI -0,35 til 0,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Bulimisk atferd ved oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (330 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,33 (95 % KI -0,94 til 0,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil