Selektiv forebygging: Sammensatte forebyggingsprogrammer sammenliknet med ingen eller minimalt med tiltak

Populasjon: Barn/unge med snittalder 11-18 år
Intervensjon: Sammensatte forebyggingsprogrammer
Sammenligning: Ingen eller minimalt med tiltak
Basert på: Le, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Spiseforstyrrelsesatferd ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
3 studier (677 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,15 (95 % KI -0,31 til 0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Mediainternalisering ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (414 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Vektet gjennomsnittlig forskjell -0,27 (95 % KI -0,48 til -0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Spiseforstyrrelsesatferd ved oppfølging
Studier (antall personer)
5 studier (1046 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,15 (95 % KI -0,28 til -0,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil
Utfall
Media-internalisering ved oppfølging
Studier (antall personer)
2 studier (414 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Vektet gjennomsnittlig forskjell -0,31 (95 % KI -0,60 til -0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske feil