Selektiv forebygging: Psykologiske engangstiltak ("one-shot interventions") sammenliknet med annet eller ingen tiltak

Populasjon: Unge kvinner i snittalder 11-43 år (hovedsakelig 18-20)
Intervensjon: Psykologiske engangstiltak
Sammenligning: Annet eller ingen tiltak
Basert på: Le, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Media-/tynnhets-internalisering ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
6 studier (515 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,01 (95 % KI -0,22 til 0,24)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Slanking ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
5 studier (434 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,12 (95 % KI-0,31 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Misnøye med egen kropp ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
3 studier (218 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,04 (95 % KI -0,31 til 0,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere. 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Selvtillit ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
4 studier (357 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,09 (95 % KI -0,12 til 0,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere. 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil