Selektiv forebygging: Kognitiv dissonans-baserte intervensjoner sammenlignet med kontroll

Populasjon: Unge jenter med snittalder 12-21 år
Intervensjon: Kognitiv dissonans-baserte tiltak
Sammenligning: Ingen/annen behandling
Basert på: Le, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Misnøye med egen kropp ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
7 studier (792 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell-0,08 (95 % KI -0,30 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Slanking ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
8 studier (949 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,09 (95 % KI -0,22 til 0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av høy heterogenitet (I^2>70%)
Utfall
Tynnhetsideal internalisering ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
8 studier (949 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,19 (95 % KI -0,32 til - 0,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil 2. Nedgradert -1 på grunn av høy heterogenitet (I^2>70%)
Utfall
Bulimisk atferd ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
8 studier (949 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,01 (95 % KI -0,17 til 0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Misnøye med egen kropp ved oppfølging
Studier (antall personer)
6 studier (773 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,07 (95 % KI-0,23 til 0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Slanking ved oppfølging
Studier (antall personer)
7 studier (930 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell-0,03 (95 % KI-0,16 til 0,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Tynnhetsideal internalisering ved oppfølging
Studier (antall personer)
7 studier (930 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,05 (95 % KI -0,25 til 0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Bulimisk atferd ved oppfølging
Studier (antall personer)
7 studier (930 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,03 (95 % KI -0,12 til 0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil