Selektiv forebygging: Kognitiv atferdsbaserte tiltak sammenliknet med kontroll

Populasjon: Unge med snittalder 18-20 år
Intervensjon: Kognitiv atferdsbaserte tiltak
Sammenligning: Ingen/annen bahandling
Basert på: Le, 2017
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Bekymring for vekt ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
5 studier (354 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell-0.18 (95 % KI -0,39 til 0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Bekymring for figur ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
5 studier (354 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.09 (95 % KI -0,30 til 0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Bekymring for spising ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
5 studier (354 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.20 (95 % KI -0,44 til 0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Misnøye med egen kropp ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
12 studier (717 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.24 (95 % KI -0,67 til 0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Slanking ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
12 studier (1144 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.44 (95 % KI -0,67 til -0,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Symptomer på bulimi ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
7 studier (796 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.27 (95 % KI -0,41 til -0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
BMI ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
7 studier (849 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Vektet gjennomsnittlig forskjell (WMD -0.02 (95 % KI -0,46 til 0,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Selvtillit ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (105 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Vektet gjennomsnittlig forskjell (WMD) 0.06 (95 % KI -3,74 til 3,86)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2 ,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil 3. Nedgradert -1 på grunn av manglende presisjon; bredt konfidensintervall
Utfall
Tynnhetsideal internalisering ved behandlingsslutt
Studier (antall personer)
2 studier (134 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.58 (95 % KI -0,98 til -0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Bekymring for vekt ved oppfølging
Studier (antall personer)
5 studier (354 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.12 (95 % KI -0,33 til 0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Bekymring for figur ved oppfølging
Studier (antall personer)
5 studier (354 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.06 (95 % KI -0,27 til 0,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Bekymring for spising ved oppfølging
Studier (antall personer)
5 studier (354 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.18 (95 % KI -0,60 til 0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Misnøye med egen kropp ved oppfølging
Studier (antall personer)
8 studier (467 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0.23 (95 % KI -0,42 til 0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Slanking ved oppfølging
Studier (antall personer)
9 studier (925 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell- 0.40 (95 % KI -0,55 til -0,26)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil
Utfall
Symptomer på bulimi ved oppfølging
Studier (antall personer)
6 studier (723 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisertisert gjennomsnittlig forskjell -0.20 (95 % KI -0,35 til - 0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 2
Middels
Beskrivelse
2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske feil